2010-10-12

W serwisie iPKO biznes udostępnione zostały kolejne zmiany pozwalające na przekazanie zarządzania uprawnieniami na Bank oraz rozszerzono funkcjonalność wymiany plików. W ramach zmian udostępniono:

  • zarządzanie uprawnieniami przez Bank - możliwość administrowania uprawnieniami użytkowników iPKO biznes oraz ich parametryzowania w systemie przez Bank,
  • modułowe zarządzanie produktami - zarządzanie dostępem do wybranych produktów lub usług (możliwość wskazania usług, które mają być widoczne po stronie systemu internetowego dla administratora),
  • rozszerzenie funkcjonalności wymiany plików - możliwość nadawania uprawnień użytkownikom iPKO biznes do poszczególnych rodzajów przesyłanych plików (np. do przesyłania poufnych raportów, które przeznaczone są wyłącznie dla wybranych pracowników w Firmie),
  • zastosowanie wielopodpisu przy wysyłaniu plików - możliwość przypisywania schematów podpisywania do plików wysyłanych do Banku (np. dla wypłat masowych, kart przedpłaconych).