2011-01-14

Uprzejmie informujemy, że w serwisie iPKO biznes udostępnione zostały nowe funkcjonalności:

  • możliwość zarządzania dostępem do iPKO biznes: wprowadzono funkcję umożliwiającą wskazanie adresów IP, z których będą się mogli logować konkretni Użytkownicy kontekstu oraz wprowadzono opcję pozwalającą ograniczyć czas dostępności kontekstu dla konkretnych Użytkowników,
  • tworzący-podpisujący: wprowadzono funkcję umożliwiającą definiowanie odrębnych uprawnień dla Użytkowników tworzących przelewy, dla Użytkowników tworzących i podpisujących przelewy oraz dla Użytkowników wyłącznie podpisujących przelewy,
  • obsługa lokat: operacje otwarcia, modyfikacji lub zerwania lokaty terminowej nie podlegają schematowi podpisywania operacji. Do wykonania tych operacji wymagane jest posiadanie przez użytkownika stosownych uprawnień.