2011-06-06

Uprzejmie informujemy, że w serwisie iPKO biznes udostępnione zostały nowe funkcjonalności:

  • wyszukaj transakcje - funkcja ta umożliwia wyszukanie transakcji zleconych przez iPKO biznes za okres ostatnich 90 dni, wg rachunku kontrahenta, typu transakcji, zleconej daty realizacji lub kwoty. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć,
  • zwalnianie transakcji zautoryzowanych - funkcja ta umożliwia wysyłanie transakcji lub paczek przelewów już zatwierdzonych przez wymagane osoby. Osoba odpowiedzialna „zwalnia” paczkę/transakcję do realizacji. Istnieje taka potrzeba w przypadku, gdy zrealizowanie danej transakcji/paczki jest uzależnione od innych czynności – takich jak przelew przychodzący. Osoba odpowiedzialna za realizację danego przelewu podpisuje daną transakcję/paczkę i przekazuje do zwolnienia osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia do realizacji operacji danego typu,
  • rozdzielenie haseł dostępu do serwisów iPKO biznes i iPKO - Użytkownicy iPKO biznes, będący jednocześnie Użytkownikami iPKO mogą posługiwać się odrębnymi hasłami dostępu przy logowaniu do serwisów iPKO biznes i iPKO.