2012-09-18

Uprzejmie informujemy, że w serwisie internetowym iPKO zostały wdrożone kolejne zmiany ułatwiające zarządzanie rachunkiem.

Zmiany w sekcji „Rachunki”

W serwisie internetowym iPKO w zakładce "Rachunki" została zmodyfikowana funkcjonalność sekcji "Wyciągi". Aktualnie można już pobrać wszystkie rodzaje wyciągów do rachunków wystawianych przez Bank, jeżeli jako sposób dostarczania wyciągów, dla danego rachunku, został wskazany serwis iPKO.

Pobranie wyciągu jest możliwe poprzez użycie przycisku Pobierz przy wybranej pozycji na poniższej liście. Wyciągi z innego rachunku niż ustawiony jako domyślny będą dostępne po wybraniu pożądanego rachunku z listy i użyciu przycisku Wyszukaj.

 

Dodatkowo w ramach sekcji "Wyciągi" została dodana funkcja „Zamówienie wyciągu na żądanie”. Funkcja umożliwia zamówienie wyciągu na żądanie do wybranego rachunku i za wskazany okres. Zamówienia wyciągu na żądanie dostępne jest obecnie tylko do rachunków prywatnych.

Za zamówiony dodatkowy wyciąg na żądanie zostanie pobrana opłata, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną.

Określenie przedziału dat z którego ma być wygenerowany wyciąg nie może być datą dawniejszą niż 5 lat wstecz.  

Zamówienie wyciągu wymaga potwierdzenia wskazanym kodem jednorazowym.

 

Zmiany w zakładce „Poczta iPKO”

W zakładce „Poczta iPKO” została dodana nowa sekcja "Dokumenty". Można w niej pobrać wszystkie, poza wyciągami, rodzaje dokumentów jakie wystawia Bank, jeśli jako sposób ich dostarczania został wybrany serwis iPKO. Pobranie dokumentu jest możliwe poprzez użycie przycisku Pobierz przy wybranej pozycji na liście.


Zmiany w zakładce „Dostęp”

Zmiana polega na rozdzieleniu tabeli z danymi kontaktowymi na trzy części.

 

W części „Adresy korespondencyjne” prezentowane są wszystkie adresy korespondencyjne klienta, analogicznie jak dla numerów telefonów i adresów email.

Funkcja „Zmiana danych kontaktowych” została zmodyfikowana i rozszerzona o funkcjonalności umożliwiające modyfikację adresów korespondencyjnych oraz dodawanie i usuwanie kolejnych adresów.