2007-02-16

PKO Bank Polski wprowadził z dniem 15 lutego br. dwa nowe pakiety, zawierające produkty i usługi bankowe ułatwiające efektywne zarządzanie finansami wspólnoty. Teraz wspólnoty mieszkaniowe mają możliwość wyboru spośród trzech pakietów: istniejącego dotychczas Pakietu NASZA WSPÓLNOTA oraz dwóch nowych – NASZA MAŁA WSPÓLNOTA i NASZA WSPÓLNOTA PREMIUM. Pakiet NASZA MAŁA WSPÓLNOTA to optymalne rozwiązanie dla wspólnot liczących do 20 lokali. Zawiera, oprócz rachunku bieżącego, m.in. bezpłatne wpłaty gotówkowe. Pakiet NASZA WSPÓLNOTA PREMIUM dedykowany jest największym i najaktywniejszym wspólnotom, dokonującym wielu operacji poprzez rachunki bankowe. W skład tego Pakietu wchodzą m.in.: rachunek bieżący, rachunki pomocnicze, usługi bankowości elektronicznej oraz obsługa płatności masowych. Oprócz dostosowania pakietów do różnych wielkości i potrzeb wspólnot mieszkaniowych zostały one połączone z ofertą kredytową. Dzięki temu, ceny pakietów dla wspólnot korzystających z dowolnego kredytu z grupy kredytów inwestorskich NASZ REMONT, zostają obniżone o 50% na okres pierwszych 4 lat, od podpisania umowy kredytowej.”