2012-01-16

PKO Bank Polski wzbogacił ofertę produktów inwestycyjnych o kolejny produkt - 6-miesięczną lokatę strukturyzowaną opartą na kursie USD/PLN. Maksymalny zysk z lokaty może wynieść nawet 12 proc. w skali roku, przy pełnej ochronie zainwestowanego kapitału, w dniu zakończenia inwestycji. Produkt oferowany będzie w sześciu okresach subskrypcji w ciągu I półrocza 2012 roku. Ponadto klienci skorzystać mogą z oferty atrakcyjnych lokat terminowych oraz polisy oszczędnościowej. 6-miesięczna lokata strukturyzowana USD/PLN jest produktem o stosunkowo prostej konstrukcji, opartą o znane aktywo, dającą zyski wyższe niż na standardowych lokatach, przy porównywalnie krótkim horyzoncie czasowym inwestycji. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. Pierwsza subskrypcja trwa od 16 stycznia do 10 lutego 2012 roku. Wartość odsetek uzależniona jest od poziomu kursu USD/PLN: • klient otrzyma odsetki w wysokości 5-6 proc., za okres 6 miesięcy, czyli 10-12 proc. w skali roku, jeśli w dniu końcowej obserwacji kurs USD/PLN znajdzie się przedziale otwartym +/- 10-15 groszy od kursu początkowego • zysk wyniesie 2,25-3,25 proc., za okres 6 miesięcy, czyli 4,5-6,5 proc. w skali roku jeśli w dniu końcowej obserwacji kurs USD/PLN znajdzie się przedziale otwartym +/- 20-25 groszy od kursu początkowego • zysk wyniesie 1-2 proc., za okres 6 miesięcy, czyli 2-4 proc. w skali roku, jeśli w dniu końcowej obserwacji kurs USD/PLN znajdzie się przedziale otwartym +/- 30-35 groszy od kursu początkowego. Ostateczne wartości będą podane po zakończeniu okresu danej subskrypcji. Ponadto środki w okresie subskrypcji są oprocentowane - 3 proc. w skali roku. Więcej informacji na temat produktu i ryzyka związanego z inwestowaniem znajduje się na stronie www.pkobp.pl Dodatkowo od początku roku klienci mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty lokat terminowych: 1-miesięcznej na nowe środki z oprocentowaniem 5,50 proc. w skali roku połączonej z reinwestycją w lokatę terminową 9-miesięczną Progresja. Można także skorzystać tylko z oferty 9-miesięcznej Progresji, której oprocentowanie sięga nawet do 9 proc. w ostatnim miesiącu trwania lokaty. Klienci mogą także dokonywać częściowych wypłat z lokaty, pod warunkiem, że po wypłacie zostanie utrzymane saldo minimalne w wysokości 1 tys. zł. Od 16 stycznia do 29 lutego 2012 roku klientom PKO Banku Polskiego oferowana jest również 12-miesięczna polisa oszczędnościowa, która jest grupowym ubezpieczeniem na życie i dożycie z zyskiem w skali roku 4,05 proc. Dochód z polisy oszczędnościowej nie podlega opodatkowaniu zatem odpowiada on zyskowi z lokaty oprocentowanej 5,00 proc. w skali roku od dochodów kapitałowych. Okres oferowania polisy oszczędnościowej może ulec zmianie. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. PKO Bank Polski konsekwentnie rozwija ofertę produktów strukturyzowanych. W ubiegłym roku oferował dwa produkty oparte o kurs EUR/PLN, a także dwa oparte o cenę złota. Klienci mogli również nabyć produkty w formie Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych. Bank sprzedawał Finanse Zjednoczone - papiery oparte o indeks S&P 500, a także papiery oparte o cenę miedzi i cenę złota.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego po 3. kwartałach 2011 roku wyniósł 2,855 mld zł. Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów hipotecznych. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. W ostatnim czasie został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2011" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej "Polskie Marki 2011" jej wartość została określona na 3,8 mld złotych. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.