2011-07-14

Uprzejmie informujemy, że w serwisie iPKO biznes udostępnione zostały nowe usługi i funkcjonalności:

  • PKO Cash - usługa zarządzania gotówką obejmująca udostępnienie funkcji umożliwiających parametryzację i obsługę deklaracji wpłat gotówkowych. W ramach iPKO biznes istnieje możliwość definiowania parametrów lokalizacji, w tym: - definiowania nowej Lokalizacji, - usuwania Lokalizacji, - przypisywania/usuwania rachunków Klienta do/z Lokalizacji, - przypisywania/usuwania Użytkowników do/z Lokalizacji, - przypisywania/usuwania Wrzutni do/z Lokalizacji, - przypisywania/usuwania lokalnych zakresów kodów kreskowych do/z Lokalizacji.
  • wypłaty masowe - usługa realizacji przez Bank gotówkowych zleceń płatniczych klienta, który dokonuje wielu jednorazowych wypłat gotówkowych (np.: wypłaty odszkodowań, zasiłków, zaliczek, pożyczek czy stypendiów) i zdecydowany jest na outsourcing tego procesu,
  • depozyt automatyczny - funkcja ta umożliwia prezentację i zarządzanie sesjami depozytów automatycznych w iPKO biznes.