2018-07-12

Pod koniec lipca, nie wcześniej niż 26 lipca 2018 r., nastąpią zmiany w powiadomieniach o zdarzeniach na koncie i innych produktach PKO Banku Polskiego wysyłanych przez Bank.

  • Nowy adres powiadomień: powiadomienia@pkobp.pl
  • Nowy tytuł: Wiadomość z PKO Banku Polskiego
  • Nowy format wiadomości wysyłanych w ramach usługi powiadomienia e-mail: HTML

Jeśli masz ustawione reguły na swojej skrzynce e-mail powiązane z nadawcą wiadomości lub otrzymane powiadomienia przesyłasz dalej, pamiętaj o aktualizacji ustawień.

Więcej o powiadomieniach

Pamiętaj, w sytuacji gdy otrzymasz podejrzaną wiadomość e-mail, wysłaną rzekomo przez Bank, np. zawierającą link kierujący do strony logowania do serwisu internetowego Banku, prośbę o podanie poufnych danych, zachęcającą do zainstalowania na komputerze lub telefonie dodatkowego oprogramowania, itp., skontaktuj się z Infolinią Banku lub jak najszybciej zgłoś zaistniałą sytuację pracownikowi dowolnego oddziału Banku.

Więcej na temat bezpiecznej bankowości