2006-10-31

W dniu 31 października br. do oferty PKO Banku Polskiego skierowanej do Klientów korporacyjnych wprowadzony został nowy produkt kredytowy - dopuszczalne saldo debetowe (DSD). Dopuszczalne saldo debetowe to produkt umożliwiający pozyskanie środków na krótkoterminowe finansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego – DSD pozwala na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Jest to alternatywna forma finansowania w odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym. Zaletami produktu jest szybkość i maksymalne uproszczenie procedur możliwe dzięki:

  1. Mniejszym wymaganiom w zakresie zabezpieczenia środków,
  2. Ograniczeniu liczby dokumentów przedstawianych przez Klienta,
  3. Możliwości automatycznego przedłużania terminu obowiązywania umowy na kolejne okresy,
  4. Atrakcyjnym prowizjom.

Szczegółowe informacje o dopuszczalnym saldzie debetowym