2007-01-08

W dniu 1 stycznia br. do oferty PKO Banku Polskiego skierowanej do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości wprowadzony został nowy produkt kredytowy - dopuszczalne saldo debetowe (DSD). Dopuszczalne saldo debetowe to produkt umożliwiający pozyskanie środków na krótkoterminowe finansowanie bieżących potrzeb Klienta. Jest to alternatywna forma finansowania do kredytu w rachunku bieżącym. Zaletami produktu jest szybkość i maksymalne uproszczenie procedur możliwe dzięki:

  • Mniejszym wymaganiom w zakresie zabezpieczenia środków,
  • Ograniczeniu liczby dokumentów przedstawianych przez Klienta,
  • Możliwości automatycznego przedłużania terminu obowiązywania umowy na kolejne okresy,
  • Atrakcyjnym prowizjom.

Przeczytaj szczegółowe informacje o dopuszczalnym saldzie debetowym