2014-09-29

Informujemy, że w oparciu o § 30 ust. 1, pkt 1 i 3 Regulaminu, w związku z dostosowaniem do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz rozwojem usług mobilnych IKO z dniem 30 września 2014 roku zmianie ulega treść „Regulaminu Portmonetki IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA”.  Ponadto w oparciu o §30 ust. 2, pkt 2 i 3 Regulaminu, z dniem 1 października 2014 roku zmianie ulega „Tabela Prowizji i Opłat Bankowych PKO Banku Polskiego SA dla użytkowników Portmonetki IKO”. Nabywca portmonetki IKO może w każdym czasie bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w §28 ust. 1 Regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem oraz taryfą, które dostępne są w plikach do pobrania tutaj.