2016-02-25

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z wytycznymi 1 Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), wydanymi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR),  podmioty inne niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej powinny identyfikować się w procesie raportowania transakcji pochodnych za pomocą kodu LEI (ang. Legal Entity Identyfier).

Ponadto, uprzejmie informujemy, że dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą kody LEI nadawane są od początku listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia EMIR oraz obowiązków z niego wynikających znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej http://www.pkobp.pl/emir-podstawowe-informacje-dla-klientow/.

 
1 Questions and Answers. Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016_242_qa_xv_on_emir_implementation.pdf