2013-01-31

Dzięki iPKO możesz teraz łatwo i wygodnie obsługiwać swoje karty debetowe wydane przez PKO Bank Polski.

W serwisie iPKO oprócz wizerunku swojej karty zobaczysz również takie informacje jak:

 • data ważności karty,
 • dane posiadacza/użytkownika karty,
 • operacje wykonywane za pomocą wybranej karty.

 
 

Ponadto możesz wykonać następujące operacje na karcie:

 • nadać lub zmienić PIN  dla karty, której jesteś posiadaczem/użytkownikiem (dotyczy nowych kart z mikroprocesorem),
 • modyfikować limity dzienne:
  - limit wypłaty gotówki.
  - limit płatności bezgotówkowych,
  - limit internetowy,
 • zmienić adres korespondencyjny do karty,
 • unieważnić kartę i zamówić nową,
 • zmienić wizerunek karty.