2014-03-25

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 marca 2014 r. Bank Rossiya (kod SWIFT: ROSYRU2P) został wpisany na amerykańskie listy sankcyjne. W związku z powyższym od tego dnia płatności w USD, zlecone przez klientów tej instytucji i zlecone na rzecz klientów tej instytucji nie mogą być zrealizowane. Ograniczenia powyższe obejmują również obsługę płatności w USD z udziałem Sobinbank (kod SWIFT: SBBARUMM), który jest powiązany kapitałowo z Bankiem Rossiya.