2015-06-15

Uprzejmie informujemy, że oprocentowanie środków pieniężnych na wskazanych poniżej rachunkach w złotych wynosi:

Wkłady płatne na żądanie na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych PKO Konto Dziecka

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 2 500,00 zł

2,50

nadwyżka ponad 2 500,00 zł

0,50

 

Rachunek SKO Konto dla Ucznia

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 2 500,00 zł

2,50

nadwyżka ponad 2 500,00 zł

0,50

 

Rachunek Oszczędnościowy

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99 zł

0,30

od 1 000,00 zł do 9 999,99 zł

0,30

od 10 000,00 zł do 19 999,99 zł

0,35

od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł

0,35

od 50 000,00 zł do 99 999,99 zł

0,40

od 100 000,00 zł do 199 999,99 zł

0,45

od 200 000,00 zł

0,90

 

Rachunek Oszczędnościowy Plus

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99 zł

0,50

nadwyżka ponad 999,99 zł do 9 999,99 zł

0,50

nadwyżka ponad 9 999,99 zł do 19 999,99 zł

0,50

nadwyżka ponad 19 999,99 zł do 49 999,99 zł

0,50

nadwyżka ponad 49 999,99 zł do 99 999,99 zł

0,60

nadwyżka ponad 99 999,99 zł do 199 999,99 zł

0,70

nadwyżka ponad 199 999,99 zł do 499 999,99 zł

1,00

nadwyżka ponad 499 999,99 zł do 999 999,99 zł

1,10

nadwyżka ponad 999 999,99 zł

1,20

 

Konto oszczędnościowe Progres Adm.

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 4 999,99 zł

0,25

od 5 000,00 zł do 49 999,99 zł

0,50

od 50 000,00 zł

0,70

 

 

 

Podstawa:

Uchwała Zarządu Banku nr 180/E/2015 z dnia 20 marca 2015 r.