2014-05-30

Do 31 lipca br. każdy członek OFE, który chciałby nadal odprowadzać część swojej składki do OFE powinien złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, pisemnie (listownie lub osobiście) lub elektronicznie za pośrednictwem systemu PUE (www.pue.zus.pl), zgodne ze wzorem oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do OFE.

Brak złożenia oświadczenia oznacza, że cała składka emerytalna będzie przekazywana do ZUS.
Wzór oświadczenia jest udostępniony m.in. na stronach internetowych: Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami

Wypełnić i podpisac oswiadczenieOświadczenie do kopertyWysłać