2011-03-25

PKO Bank Polski S.A. oświadcza, że dane dotyczące kampanii marketingowej nowych rachunków osobistych ROR, opublikowane w Pulsie Biznesu 21 marca 2011 roku nie pochodzą od Banku ani nie były przez Bank potwierdzane. Wynagrodzenie należne Panu Szymonowi Majewskiemu objęte jest klauzulą poufności i nie było przez żadną ze stron kontraktu przekazywane do wiadomości publicznej. Publikację powyższą należy traktować wyłącznie w kategoriach spekulacji.