2011-01-05

PKO Bank Polski zaoferował klientom nowy produkt oparty na tradycyjnej książeczce mieszkaniowej. Innowacyjne rozwiązanie, powiązane z funduszami inwestycyjnymi PKO, skierowane jest do osób oczekujących większych zysków w dłuższym horyzoncie czasowym. Nowy produkt to połączenie oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej z częścią inwestycyjną. Część depozytowa rachunku książeczki oprocentowana jest w zależności od wysokości zgromadzonych na niej środków i wynosi od 4 do 4,5 proc. w skali roku. W części inwestycyjnej klient ma do wyboru cztery portfele inwestycyjne – stabilny, umiarkowany, aktywny oraz ekspansywny. W zależności od stopnia zaangażowania w inwestycje i akceptacji poziomu ryzyka przez klienta środki lokowane są w fundusze zakwalifikowane do czterech kategorii – akcyjnych, mieszanych, ograniczonego lub niskiego ryzyka. W ramach inwestycji klient może wybrać:

  • Portfel ekspansywny – zbudowany głównie w oparciu o fundusze akcyjne. Podział środków przewiduje inwestycję w fundusze akcyjne na poziomie: PKO Akcji Plus - fio: 50%, PKO Akcji Nowa Europa - fio: 20%, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio: 10% i PKO Obligacji - fio 20%,
  • Portfel aktywny – w skład którego wchodzą fundusze akcyjne: PKO Akcji - fio: 40%, PKO Akcji Nowa Europa - fio: 20% i fundusze papierów dłużnych, w tym Skarbu Państwa: PKO Obligacji - fio: 30% i PKO Skarbowy - fio: 10%,
  • Portfel umiarkowany – zbudowany w oparciu o fundusze: obligacyjne (PKO Obligacji - fio: 40% i PKO Skarbowy - fio: 30%) i akcyjne (PKO Akcji - fio: 20%, PKO Akcji Nowa Europa - fio: 10%),
  • Portfel stabilny – w skład którego wchodzą fundusze: PKO Skarbowy - fio: 20% i PKO Obligacji - fio: 30% oraz PKO Stabilnego Wzrostu - fio: 50%.

Minimalna wartość pierwszej wpłaty potrzebna do otwarcia produktu wynosi 1000 zł, z czego połowa środków zostaje przeznaczona na rachunek książeczki (część depozytową), a kolejna na zakup jednostek uczestnictwa w ramach wybranego portfela inwestycyjnego (część inwestycyjną). Każda kolejna minimalna wpłata wynosi 400 zł. Część depozytowa oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, a odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku książeczki zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych. - Wprowadzając do oferty PKO Banku Polskiego książeczki mieszkaniowe powiązane z funduszami inwestycyjnymi PKO, mamy nadzieję ponownie zainteresować klientów taką formą oszczędzania – mówi Artur Smolarczyk, kierownik zespołu w Departamencie Klienta Rynku Mieszkaniowego. System celowego oszczędzania na książeczkach mieszkaniowych wprowadzony został pod koniec lat pięćdziesiątych. Jego zadaniem było gromadzenie środków pieniężnych na wymagany przez spółdzielnię mieszkaniową wkład własny. W latach 90. PKO Bank Polski był dominującycm bankiem obsługującym książeczki mieszkaniowe. Na przestrzeni kilkunastu lat ta forma oszczędzania znacznie ewoluowała. Obecnie klienci, którzy zdecydują się na założenie oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej powiązanej z funduszami PKO, mogą skorzystać z preferencyjnych warunków przy ubieganiu się w przyszłości o kredyt mieszkaniowy “Własny Kąt”. Preferencje dotyczą obniżenia prowizji i opłat nawet o 75%, m.in. za udzielenie czy wcześniejszą częściową spłatę.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego pod względem wyników finansowych. Po 3. kwartale 2010 roku osiągnął zysk netto w wysokości 2,5 mld zł, co stanowiło blisko 29 proc. zysku polskiego sektora bankowego w tym okresie. Z 28-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest wielokrotnie nagradzany w wielu prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez porównywarkę finansową Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, a także zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” oraz posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na miliard dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.