2012-08-09

 W serwisie internetowym iPKO udostępniona została możliwość realizacji przelewów w paczkach.

Paczki przelewów służą do realizacji wielu przelewów jednocześnie. Realizacja przelewów w paczkach jest szczególnie wygodna w przypadku płatności realizowanych cyklicznie (np. płatności za czynsz, gaz, prąd telefon itp.). Realizacja paczki wymaga potwierdzenia jednym kodem autoryzacyjnym.

Funkcjonalność jest dostępna w zakładce Transakcje, w sekcja „Paczki przelewów”.

 

Paczki przelewów - w iPKO

Dostęp do realizacji przelewów w paczkach jest możliwy tylko dla tych klientów, którzy do autoryzacji dyspozycji w iPKO używają kodów SMS lub token. Jeśli do autoryzacji operacji używasz karty kodów jednorazowych, przy próbie wejścia w sekcję „Paczki przelewów” pojawi się ekran z komunikatem informującym o konieczności zmiany narzędzia autoryzacji.

Paczki przelewów - w iPKO

 

Utworzenie paczki przelewów

W ramach sekcji „Paczki przelewów” dostępna jest funkcja „Nowa paczka”, po wybraniu której możliwe jest zdefiniowanie nazwy nowej paczki przelewów.

Paczki przelewów - w iPKO

 

Bezpośrednio po utworzeniu paczki istnieje możliwe dodania do niej przelewów.

Paczki przelewów - w iPKO

Dodawanie przelewów do paczki jest możliwe również w dowolnym momencie po wejściu w  jej szczegóły z poziomu listy paczek przelewów.

Utworzone paczki, są widoczna na liście paczek w sekcji „Paczki przelewów”.

Lista paczek jest podzielona na trzy tabele:

  • Paczki edytowane – zawiera listę paczek podlegających edycji
  • Paczki wymagające potwierdzenia – zawiera listę paczek zleconych do realizacji, ale wymagających potwierdzenia telefonicznego przez konsultanta.
  • Paczki realizowane – paczki przyjęte do realizacji.

 

Paczki przelewów - w iPKO

 

Zarządzanie paczkami przelewów i przelewami w ramach paczki

Nowa funkcjonalność pozwala na zarządzanie paczkami przelewów oraz zdefiniowanymi w nich przelewami w zakresie:

  •  Dodawania, realizacji usuwania paczki przelewów
  •  Dodawania przelewów do paczki
  •  Modyfikacji przelewów w paczce, w tym grupowej zmianie danych przelewów (tytuł, data realizacji)
  •  Usuwania (również grupowego) przelewów z paczki
  •  Kopiowania pojedynczych transakcji oraz grupy przelewów pomiędzy paczkami
  •  Przenoszenia pojedynczych transakcji oraz grupy przelewów pomiędzy paczkami

Grupowej modyfikacji podlegają wyłącznie przelewy jednorazowe. Przelewy do ZUS i US, ze względu na specyficzny zakres danych – muszą być modyfikowane pojedynczo.

 

Przykładowy ekran grupowej modyfikacji przelewów

Paczki przelewów - w iPKO

Maksymalny limit dla liczby przelewów w jednej paczce został ograniczony do 20. jeśli liczba przelewów w paczce docelowej zostanie przekroczona, wówczas dodanie, skopiowanie lub przeniesienie kolejnego przelewu nie będzie możliwe.

 

Realizacja paczki przelewów

Zlecenie realizacji paczki przelewów wymaga użycia kodu autoryzacyjnego. Szczegóły dotyczące statusu realizacji poszczególnych przelewów dostępne są z poziomu ekranu „Dane paczki”. Po zakończeniu procesu paczka zmienia status na „Zrealizowana”.