2013-02-12

Od 30 stycznia br. użytkownicy serwisów mogą korzystać z oferty Pakietu Emerytalnego PKO TFI, w ramach którego można efektywnie oszczędzać na emeryturę. Pakiet mogą otworzyć wszyscy klienci, którzy nie posiadają IKE/IKZE w innej instytucji finansowej.

Pakiet Emerytalny PKO TFI wykorzystuje potencjał trzech produktów: Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego (WPI).

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dobrowolny plan emerytalny w III filarze, który pozwala oszczędzać środki na dodatkową emeryturę, a w trakcie korzystać z ulgi podatkowej. Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, zmniejszając tym samym wysokość płaconego podatku dochodowego.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to forma dobrowolnego oszczędzania w III filarze na emeryturę, z opcją zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, pod warunkiem dokonania wypłaty po osiągnięciu wieku emerytalnego. Inwestowanie w IKE z funduszami inwestycyjnymi daje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w perspektywie kilku lat oraz umożliwia wybór programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Wpłaty do Pakietu Emerytalnego PKO TFI dokonywane są na jeden rachunek, z którego środki automatycznie zostaną ulokowane w pierwszej kolejności na rachunku IKZE do wyczerpania limitu wpłat, następnie nadwyżka środków będzie przenoszona na rachunek IKE, zaś po wyczerpaniu limitu wpłat na IKZE i IKE pozostały kapitał jest deponowany na rachunku WPI.

Wpłacane środki inwestowane są w ramach specjalnego funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio. Tym samym, przystępując do jednego programu, klienci korzystają z różnych przywilejów:

  • niższego podatku dochodowego - wpłaty na IKZE mogą być odliczane od podstawy opodatkowania w ramach przysługującego limitu,
  • braku zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych - w momencie wypłaty oszczędności z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego, zysk nie jest obciążany podatkiem Belki,
  • braku opłat manipulacyjnych za nabycie - wszystkie wpłaty klientów do Pakietu są zwolnione z opłat manipulacyjnych,
  • inwestycji dopasowanej do wieku korzystającego z Pakietu - skład portfela inwestycyjnego funduszu automatycznie dopasowuje się do etapu życia użytkownika.

Pakiet w serwisie Inteligo dostępny jest w zakładce „Inwestycje”, a w serwisie iPKO w zakładce „Fundusze”.  Aby z niego skorzystać, należy wybrać opcję „Otwórz Pakiet Emerytalny PKO TFI”, a następnie produkty w ramach Pakietu. Minimalna kwota nabycia przy otwarciu to 500 zł, każde kolejne nie może być niższe niż 100 zł. 

Klienci PKO Banku Polskiego mają wielokanałowy dostęp do kont emerytalnych umożliwiających gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę. Poza Pakietem Emerytalnym PKO TFI, w serwisie Inteligo Klienci mają również dostęp do konta IKE Obligacje prowadzonego przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, który w swoich placówkach oferuje także konta IKE Inwestycje. W oddziałach PKO Banku Polskiego można natomiast zdeponować środki na rachunku lokacyjnym SUPER-IKE.

***
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 3 kwartały 2012 roku wyniósł 2,87 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik „The Banker”. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank otrzymał także Nagrodę Główną w rankingu „50 największych banków w Polsce 2012” branżowego miesięcznika „Bank”. Doceniona została m.in. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku, a także całokształt jego rynkowej aktywności. Dodatkowo „Gazeta Bankowa” wyróżniła Bank za „Najwyższą efektywność” w swojej kategorii. PKO Bank Polski po raz kolejny zwyciężył w badaniu infolinii bankowych przeprowadzonym przez firmę ARC Rynek i Opinia.PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu „The Banker” wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2012 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego okazała się najcenniejsza w kategorii finanse - jej wartość wyceniono na 3,72 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, według rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global, jak i stowarzyszenia AIESEC przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.