2007-11-29

Prezes Zarządu PKO BP Rafał Juszczak oraz reprezentanci Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie Mariusz Muszyński, przewodniczący Zarządu, i Przemysław Sypniewski, sekretarz Zarządu podpisali 26 listopada br. umowę dotyczą realizacji otwartego programu pomocy humanitarnej „Pamiętamy – nie jesteście sami”. Program „Pamiętamy – nie jesteście sami” adresowany jest do mieszkających w Polsce, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej byłych żołnierzy Armii Krajowej. Otwarty charakter programu polega na tym, że inne instytucje, które zaakceptują zasady jego prowadzenia mogą przystąpić do programu i przeznaczyć wkład finansowy na jego realizację.