2014-05-05

Polska gospodarka rozpędza się. Do poprawy koniunktury przyczyniają się: ożywienie w strefie euro, stymulacja fiskalna (impuls fiskalny: +0,8% PKB), oraz opóźnione efekty obniżek stóp procentowych. Ekonomiści PKO Banku Polskiego oczekują wzrostu PKB w 2014 roku rzędu 3%.

Głównym ryzykiem dla wzrostu PKB (i eksportu) pozostaje sytuacja na rynkach Rosji i Ukrainy. Wpływ spadku obrotów handlowych z Rosją i Ukrainą na PKB Polski wynosi, odpowiednio 0,18pp i 0,10pp na każde 10% spadku eksportu do tych krajów. Spadek eksportu do Rosji i na Ukrainę będzie mieć prawdopodobnie ograniczony wpływ na wzrost PKB w 1 kwartale, ale powinien ujawnić się w kolejnych. Z drugiej strony, przyspieszenie wzrostu w strefie euro oznacza, ze gdyby napięcia na linii Rosja-Ukraina zmniejszyły się, tempo wzrostu gospodarczego może zaskoczyć in plus

Inflacja CPI pozostała stabilna w 1q 2014 r. pomimo nasilających się efektów niskiej bazy i wyniosła w marcu 0,7% r/r, pozostając na poziomie niezmienionym względem grudnia 2013 r. Inflacja bazowa wzrosła do 1,1% r/r (wobec 1,0% r/r w grudniu). Należy zauważyć, że jednym z głównych czynników stabilizacji inflacji w ostatnich miesiącach i kwartałach był spadek cen surowców rolnych na świecie. Trendy na rynku pracy oraz na rynku surowców rolnych sugerują, że prawdopodobnie znajdujemy się w punkcie zwrotnym inflacji. W związku z tym ekonomiści PKO Banku Polskiego prognozują wzrost inflacji do 1,2-1,5% na koniec 2q 2014 i powyżej 2,0% na koniec roku, przy wzroście dynamiki cen żywności do ok. 3% r/r oraz stopniowym wzroście inflacji bazowej. Największych wzrostów dynamiki należy spodziewać się na przełomie 3q i 4q 2014 r., gdy dojdzie do pełnej transmisji globalnych cen rynkowych oraz wygaszenia nadpodaży na rynku mięsa, która może wystąpić w najbliższych miesiącach za sprawą zamknięcia dla polskiego eksportu rynku rosyjskiego.

Na marcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała wydłużyć horyzont pozostawienia stóp na dotychczasowym poziomie do końca 3q 2014 r. Po kwietniowym posiedzeniu prezes NBP zasugerował, że termin ten prawdopodobnie nie ulegnie zmianie aż do lipca, gdy Rada zapozna się z kolejną projekcją inflacyjną. Inflacja pozostaje na poziomach wyraźnie poniżej dolnego ograniczenia przedziału dopuszczalnych wahań od celu inflacyjnego NBP, co sprawia, że perspektywa podwyżek wydaje się oddalona w czasie. Brak oczekiwanego wzrostu dynamiki inflacji w pierwszym kwartale 2014 r. sprawia, że za najbardziej prawdopodobny moment rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej należy uznać marzec 2015 r. Wynika to faktu, że w obliczu niepewnego otoczenia zewnętrznego (powolne ożywienie w Europie, problemy innych gospodarek wschodzących) RPP będzie chciała wstrzymać się z rozpoczęciem podwyżek tak długo, jak będzie to możliwe.

Na rynku akcji Dom Maklerski PKO Banku Polskiego spodziewa się w 1 kwartale całkowitej stopy zwrotu rzędu -5% do 0% czyli indeksu WIG 20 na poziomie 2 245 – 2 370 (uwzględniając +45pkt. z dywidend), a indeksu WIG na poziomie 49000 – 51500. Głównymi czynnikami ryzyka pozostaje sytuacja na Ukrainie, spowolnienie w Chinach oraz wpływ na giełdę zmian w OFE. Wsparciem są niskie stopy procentowe.

Rekomendacje i perspektywy dla poszczególnych sektorów, a także szczegółowe prognozy makro oraz oczekiwania dotyczące rynków stopy procentowej i walut prezentujemy w załączonych analizach i komentarzach wideo.

Komentarz Radosława Bodysa - Głównego Ekonomisty PKO Banku Polskiego

Komentarz Artura Iwańskiego – Dyrektora Biura Analiz Rynkowych DM PKO Banku Polskiego

Komentarz Mariusza Adamiaka – Dyrektora Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego