2011-11-22

22 listopada na rynku Catalyst debiutują obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski. Obligacje o wartości nominalnej 800 mln euro to pierwsze instrumenty na Catalyst notowane w obcej walucie. Euroobligacje są elementem programu EMTN opiewającego na kwotę 3 mld euro. Środki pozyskane w ramach emisji pozwalają na zdywersyfikowanie przez PKO Bank Polski źródeł finansowania i zabezpieczają dalszy rozwój akcji kredytowej. - GPW dąży do tego, aby rynek Catalyst był miejscem, gdzie są dostępne różne instrumenty dłużne, emitowane zarówno przez małe, jak i duże podmioty, z różnym oprocentowaniem, ryzykiem, o wielorakich okresach zapadalności i o różnych wartościach emisji. Tak, aby każdy, inwestor niezależnie od skłonności do ryzyka i struktury portfela, mógł znaleźć coś dla siebie. Emisja Banku PKO BP jest doskonałym przykładem różnicowania naszej oferty – mówi Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do notowań w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW oraz BondSpot wprowadzonych zostanie 16 000 obligacji o wartości nominalnej 50 000 euro każda. Od 2010 roku obligacje te są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu. - PKO Bank Polski, jako stabilna instytucja finansowa o wysokich ratingach jest bardzo pozytywnie postrzegany zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasze papiery dłużne cieszą się dużym zainteresowaniem na rynkach europejskich. Zależy nam na ich udostępnieniu także polskim inwestorom. Każdą kolejną transzę euroobligacji będziemy starali się wprowadzać równolegle na GPW. Jestem przekonany, że zwiększy to płynność zarówno naszych papierów, jak i całego rynku Catalyst, którego rozwój wpieramy, będąc na nim zarówno aktywnym animatorem, jak i wprowadzającym organizowane przez bank emisje obligacji samorządowych oraz klientów korporacyjnych - mówi Jakub Papierski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej. Wysokość oprocentowania obligacji jest stała i wynosi 3,733% w skali roku. Odsetki są wypłacane co rok. Obligacje zostaną wykupione 21 października 2015 roku (5 lat od daty emisji) łącznie z odsetkami za V okres odsetkowy. Ocena ratingowa obligacji według agencji Moody’s wynosi A2 z perspektywą stabilną.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego po 3. kwartałach 2011 roku wyniósł 2,855 mld zł. Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów hipotecznych. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2010" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce - 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej "Polskie Marki 2010" jej wartość została określona na 3,6 mld złotych. W ostatnim czasie Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.