2018-10-26
  1. Uprzejmie informujemy, że PKO Bank Polski SA umożliwia Klientom indywidualnym wyrażenie zgody na realizację wybranych dyspozycji przez złożenie podpisu na ekranie dotykowym.
  2. Wyrażenie zgody przez użycie podpisu na ekranie dotykowym dotyczy następujących dyspozycji i możliwe jest we wskazanych niżej placówkach:

Dyspozycje możliwe do realizacji przy użyciu podpisu na ekranie dotykowym

Placówka

Data udostępnienia

Zlecenia płatnicze w walucie PLN:

  • wypłata gotówki
  • wpłata gotówki
  • polecenie przelewu

Oddział 101 w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25

26.10.2018 r.

Oddział 7 w Krakowie, Ul. Rynek Główny 21

5.11.2018 r.

Oddział 2 w Toruniu, Ul. Grudziądzka 4

8.11.2018 r.

Oddział 2 w Poznaniu, Ul. Roosevelta 22

12.11 2018 r.