2011-05-19

Źródłem największych przekształceń w sposobie działania banków w Polsce i Europie będą w najbliższym czasie zmiany regulacyjne wynikające z doświadczeń kryzysowych i sytuacji makroekonomicznej. Wielkim wyzwaniem dla nowego ładu w sektorze będzie zwłaszcza wdrożenie zasad Bazylei III – uważają uczestnicy III Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Katowicach w dniach 16-18 maja. PKO Bank Polski po raz kolejny był sponsorem tego prestiżowego wydarzenia. Kluczowym zagadnieniem jest zachowanie odpowiedniej równowagi między niezbędnymi mechanizmami bezpieczeństwa, a wolnością gospodarczą. Polskie banki, które bez większych problemów przetrwały zawirowania na światowych rynkach finansowych, mogą służyć jako dobry materiał do analizy. Większość z nich już teraz spełnia normy kapitałowe i płynnościowe Bazylei III, dlatego nowe regulacje w tym zakresie powinny być dla polskiego sektora bankowego w dużej mierze neutralne – powiedział Zbigniew Jagiełło, Prezes PKO Banku Polskiego, który wziął udział w dyskusji panelowej "Systemy finansowe i bankowe UE – mechanizmy bezpieczeństwa a wolność gospodarcza". W debacie, oprócz Prezesa PKO Banku Polskiego wzięli udział: Krzysztof Kalicki – Prezes Deutsche Bank Polska, Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Mateusz Morawiecki – Prezes BZ WBK, Jerzy Pruski – Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sławomir S. Sikora – Prezes Citi Handlowy. Ludwik Sobolewski – Prezes GPW; Iwona Sroka – Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Wiesław Szczuka – wiceminister finansów oraz Małgorzata Zaleska – z Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Dyskutując na temat pokryzysowych doświadczeń i dylematów zastanawiali się m.in. nad tym, jakie powinny być granice zdrowej regulacji, a zarazem limity biznesowego ryzyka w perspektywie przenoszenia zasad Bazylei III do porządku prawnego Unii Europejskiej oraz do polskich, krajowych regulacji. Paneliści podkreślali, że ostatni kryzys finansowy nie ma charakteru cyklicznego, a obecnie nadal jest źródłem niepewności i zmienności na rynkach. Jego źródła są złożone, a ich skutki zróżnicowane nie tylko w odniesieniu do poszczególnych rynków narodowych, ale także specyfiki konkretnych instytucji finansowych. Apelowali, aby nowe regulacje nakładające na banki dodatkowe obowiązki, nie miały wyłącznie doraźnego, postkryzysowego charakteru, ale by były uniwersalne - gwarantujące stabilność systemu finansowego niezależnie od doraźnych zmian koniunktury. W ocenie uczestników panelu wprowadzając określone przepisy powinno się uwzględniać także fakt, że podnoszą one koszt finansowania banków, a także mogą przyczynić się do podrożenia kosztów usług finansowych. Jak dotąd brak jest szczegółowych analiz w tym zakresie uwzględniających ocenę konkretnych ryzyk. Niektórzy uczestnicy dyskusji przestrzegli także przed nadmierna wiarą w to, że same regulacje zapobiegną kolejnym kryzysom w przyszłości, ponieważ w praktyce nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tzw. zachowań moral hazard. W kongresowe dyskusje aktywnie i licznie włączyli się także inni przedstawiciele PKO Banku Polskiego. Jarosław Myjak, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Obszar Rynku Korporacyjnego wziął udział w panelu „Chiny a Polska - szanse i zagrożenia”, dotyczącym perspektyw rozwoju polsko-chińskiej współpracy gospodarczej, w tym chińskich inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Ryszard Petru, Dyrektor Zarządzający Pionem Analiz, Relacji Inwestorskich i Strategii uczestniczył w panelu dotyczącym finansów publicznych jako dominującego problemu politycznego i gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Z kolei Ireneusz Figacz – Dyrektor, Departament Klienta Strategicznego, ostatniego dnia Kongresu aktywnie włączył się w debatę „Energetyka – odnawialne źródła energii”. Jej uczestnicy debatowali o rosnącym udziale odnawialnych źródeł energii wobec stabilności systemu elektroenergetycznego oraz o ekonomicznych podstawach inwestowania w tego typu źródła energii. Europejski Kongres Gospodarczy, który w ciągu trzech lat stał się jedną z najważniejszych debat gospodarczych w Europie Centralnej, to trzydniowy cykl ponad stu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem blisko 900 panelistów i 6000 uczestników. W tym roku zgromadził czterech premierów krajów Europy Środkowej: Donalda Tuska, premiera Polski, Jadranki Kosor, premiera Chorwacji, Petra Nečasa, premiera Czech oraz Viktora Orbána, premiera Węgier. Szefem Rady Programowej EKG jest Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Wiodącym tematem debat była konkurencyjna gospodarka Europy i nowy ład Unii Europejskiej.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za I kwartał 2011 roku wyniósł 851 mln zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.