2011-02-17

PKO Bank Polski to największa ze spółek giełdowych pod względem wartości akcji w wolnym obrocie oraz wartości obrotów. W zestawieniu wyprzedza 4 inne banki. GPW przedstawiła najnowszy skład indeksu WIG 20. W ciągu kwartału Bank awansował z drugiego miejsca. Według stanu na 31 stycznia 2011 roku udział PKO Banku Polskiego w WIG 20 zwiększył się do niemal 15%, co przesunęło go na pierwszą pozycję wśród 20 największych spółek giełdowych. Zdaniem analityków pozycja w indeksie może mieć wpływ na kurs akcji przedsiębiorstwa, ponieważ wielu inwestorów, w tym zagranicznych wybierając konkretne spółki kieruje się składem WIG 20. Często budując portfel inwestycyjny interesują ich jedynie największe podmioty. – Z kwartału na kwartał PKO Bank Polski wypracowuje coraz lepsze wyniki finansowe. W roku 2010 zysk Banku wyniesie ponad 3 mld złotych. Będzie więc znacznie lepszy od roku poprzedniego. W konsekwencji zainteresowanie inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych rośnie, co przekłada się na wysokie obroty akcjami Banku na GPW i pozycję lidera w indeksie największych spółek – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Do akcji w wolnym obrocie nie zalicza się papierów wartościowych należących do akcjonariuszy kontrolujących powyżej 5 proc. walorów, Skarbu Państwa oraz skupionych przez spółkę w celu umorzenia. Niezależnie od procentowego udziału za akcje w wolnym obrocie zawsze uważane są papiery wartościowe należące m.in. do funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Wśród akcjonariatu PKO Banku Polskiego przeważają osoby prawne. Posiadają one około 90% akcji, podczas gdy do osób fizycznych należy około 10% walorów. Polskie osoby prawne dysponują łącznie ponad 70% akcji Banku. Poza Skarbem Państwa oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego do znaczących akcjonariuszy należą także otwarte fundusze emerytalne mające ponad 12% akcji i fundusze inwestycyjne posiadające ponad 5% walorów Banku. Zagraniczne osoby prawne posiadają w sumie około 20% akcji PKO Banku Polskiego. Dobra kondycja spółki na warszawskim parkiecie towarzyszy sukcesom w transakcjach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego na rynkach kapitałowych. W minionym roku był on współuczestnikiem transakcji, których wartość sięgnęła w sumie 22 mld złotych. Dzięki zaangażowaniu w rekordowe pierwsze oferty publiczne został liderem pod względem wartości IPO. Brał również udział w transakcjach sprzedaży akcji w ramach procesu Przyspieszonej Księgi Popytu. Przy udziale Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w 2010 roku z sukcesem zadebiutowały spółki takie jak: PZU S.A., Tauron Polska Energia S.A. oraz Giełda Papierów Wartościowych S.A. Łączna kwota tych transakcji sięgała aż 13,5 mld zł. Dom Maklerski PKO BP przeprowadził także trzy transakcje sprzedaży akcji w ramach procesu Przyspieszonej Książki Popytu spółek: PGE, PZU oraz Mennicy Polskiej o łącznej wartości 8,43 mld zł. Jest także obecny na rynku Catalyst. W 2010 roku wprowadził na niego obligacje aż siedmiu emitentów. – Zakładamy, że ożywienie na rynku kapitałowym i wzmożone zainteresowanie spółek planujących debiuty giełdowe przełoży się na liczbę transakcji IPO, SPO czy Przyspieszonej Księgi Popytu w 2011 roku. Planujemy to wykorzystać, by utrzymać pozycję jednego z liderów. Nasze działania zamierzamy skoncentrować nie tylko na dużych transakcjach na rynku kapitałowym, ale również na mniejszych spółkach, które mają interesujący model biznesowy – mówi Błażej Borzym, pełniący obowiązki Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Ubiegłoroczne oferty IPO przeprowadzone z udziałem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych, dla których był to często pierwszy kontakt z rynkiem kapitałowym. Przyczyniło się to także do ogromnego wzrostu liczby rachunków inwestycyjnych, aż o 58 proc. w stosunku do końca 2009 roku. Obecnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego prowadzi ponad 123,5 tys. rachunków. Aby ułatwić inwestorom indywidualnym korzystanie z usług maklerskich Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oferuje m.in. wygodną usługę integracji rachunków maklerskiego z bankowym. W najbliższym czasie planowane są także kolejne modyfikacje i rozszerzenie oferty produktowej. W odpowiedzi na oczekiwania klientów upraszczane są procedury obsługi oraz wprowadzany jest korzystniejszy dla nich sposób naliczania prowizji maklerskiej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego został zwycięzcą rankingów według wartości IPO w 2010 roku ogłoszonych przez Gazetę Giełdy Parkiet oraz magazyn Forbes. Ponadto pod koniec 2010 roku Bank został liderem rankingu Dilerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki zwycięstwu zagwarantował sobie prawo do kupowania obligacji i bonów skarbowych bezpośrednio na przetargach organizowanych przez resort. Natomiast 16 lutego 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie podsumowano aktywność uczestników rynku obligacji skarbowych w 2010 roku, PKO Bank Polski odebrał 1 nagrodę w kategorii największy obrót w segmencie kasowym na elektronicznej platformie prowadzonej przez spółkę BondSpot Poland z grupy GPW. Został również wyróżniony za obrót w segmencie transakcji warunkowych repo. *** PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego pod względem wyników finansowych. Po 3. kwartale 2010 roku osiągnął zysk netto w wysokości 2,5 mld zł, co stanowiło blisko 29 proc. zysku polskiego sektora bankowego w tym okresie. Z 28-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest wielokrotnie nagradzany w wielu prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez porównywarkę finansową Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, a także zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” oraz posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na miliard dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.