2011-09-23

O umiędzynarodowieniu polskiego rynku kapitałowego, przyszłości NewConnect oraz nowych rodzajach aktywów rozmawiali uczestnicy dziewiątej edycji Forum Zarządzania Aktywami w Warszawie. W debacie udział wzięli przedstawiciele Grupy PKO Banku Polskiego. Internacjonalizacja warszawskiego parkietu oraz związane z tym ryzyka i szanse, stanowiły główny wątek dyskusji z udziałem Jakuba Papierskiego, Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialnego za Obszar Bankowości Inwestycyjnej. Oprócz niego, w panelu prowadzonym przez Ludwika Sobolewskiego, Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie udział wzięli m.in. Wiesław Rozłucki, Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów, Lee Murdoch, Senior Executive w Accenture oraz Michał Krupiński, Dyrektor Zarządzający w Bank of America Merrill Lynch w Polsce. Zdaniem panelistów obecny kształt polskiego rynku kapitałowego stawia go w gronie rynków rozwiniętych pod względem dostępnej oferty i infrastruktury przy jednoczesnym zachowaniu tempa wzrostu charakterystycznego dla rynków wschodzących. - Umiędzynarodowienie warszawskiego parkietu przede wszystkim stawia nowe wyzwania przed krajowymi inwestorami, którzy do tej pory realizowali inwestycje w rodzimej walucie, przeważnie w spółki z udziałem polskiego kapitału - powiedział Jakub Papierski. – W czasie kryzysu ewentualne braki w ofercie innowacyjnych produktów kapitałowych, stały się mniej istotne, co umożliwiło zniwelowanie dystansu między Polską, a największymi podmiotami międzynarodowego rynku – dodał. W panelu poświęconym nowym klasom aktywów i ich roli w rozwoju funduszy ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych uczestniczył Piotr Pisarewicz, Wiceprezes Zarządu PKO BP Bankowy PTE S.A. Gościem Honorowym tegorocznej edycji Forum był Marki Spinner, partner w londyńskiej kancelarii prawnej Eversheds, którego wystąpienie na temat relacji pomiędzy sposobem formułowania składu rad nadzorczych na wynikami finansowymi firm zakończyło konferencję. Wnioski i rekomendacje dotyczące omówionych problemów zostaną ogłoszone w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego, którego najbliższa edycja odbędzie się w dniach 23-25 maja 2012 roku w Sopocie.