2012-09-12

W ramach działań wspierających małą i średnią przedsiębiorczość PKO Bank Polski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zawarli 12 września br. kolejną Umowę portfelowej linii poręczeniowej.

- Podpisanie umowy jest ważnym wydarzeniem, które mamy nadzieję przyczyni się do zwiększenia realizacji inwestycji MSP w Polsce - mówi Dariusz Dzwonnik, Dyrektor Biura produktów depozytowo-transakcyjnych. Stanie się tak w wyniku możliwości zabezpieczenia kredytu gospodarczego poręczeniem w wysokości nawet do 60% udzielonego kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Umowa umożliwia skorzystanie z komfortowego zabezpieczenie dla przedsiębiorcy, Klient samodzielnie decyduje o objęciu poręczeniem w sytuacji wymaganego zabezpieczenia a wszelkie formalności można dopełnić w Banku. Możliwość skorzystania z zabezpieczenia może być szczególnie ważna w sytuacji prognozowanego spowolnienia gospodarczego.

Przedmiotowa Umowa wprowadza możliwość skorzystania z poręczenia kredytów obrotowych jak również inwestycyjnych. Poręczeniem mogą być objęte kredyty od kwoty 100 tys pln do 3,5 mln pln.

 
***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2012 roku wyniósł 1,95 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik „The Banker”. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank otrzymał także Nagrodę Główną w rankingu „50 największych banków w Polsce 2012” branżowego miesięcznika „Bank”. Doceniona została m.in. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku, a także całokształt jego rynkowej aktywności. Dodatkowo „Gazeta Bankowa” wyróżniła Bank za „Najwyższą efektywność” w swojej kategorii. PKO Bank Polski po raz kolejny zwyciężył w badaniu infolinii bankowych przeprowadzonym przez firmę ARC Rynek i Opinia.
PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu „The Banker” wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu „Rzeczpospolitej” - „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, według rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global, jak i stowarzyszenia AIESEC przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.