2011-07-05

PKO Bank Polski wprowadza proefektywnościowe zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej. Zarządzanie aktywami klientów zostanie przeniesione z Domu Maklerskiego Banku do PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Podjęta również została decyzja o likwidacji spółki CFP, która jest właścicielem i administratorem centrali Banku. Zmiana w instytucjonalnym przyporządkowaniu usług asset management to element realizacji Strategii na lata 2010-2012. Zgodnie z jej założeniami w Grupie Kapitałowej Banku ma być jedno centrum kompetencyjne dedykowane zarządzaniu aktywami i inwestycjom. Powierzenie tej roli PKO TFI zostało podyktowane jego silną pozycją rynkową. Według danych firmy Analizy Online, Towarzystwo zarządza w tej chwili aktywami o wartości blisko 10 mld zł i zajmuje 5. miejsce na rynku. – Chcemy podnieść jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług klientom indywidualnym i instytucjonalnym. Dzięki wprowadzanym zmianom zyskają oni dostęp do szerokiej bazy analitycznej PKO TFI, a ich aktywami będzie zarządzał większy zespół profesjonalistów, który regularnie osiąga bardzo dobre wyniki inwestycyjne – mówi Paweł Borys, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii i Inwestycji PKO Banku Polskiego. Wzmocnienie kompetencji w zakresie zarządzania aktywami jest również elementem przygotowującym PKO Bank Polski do wdrożenia nowej oferty usług private bankingu dla najbardziej zamożnych klientów w 2011 roku. Zmiany te nie są jedynymi służącymi integrowaniu Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i wzmacnianiu centrów produktowych. – Naszym celem jest wzrost konkurencyjności i rozwój Grupy Kapitałowej. Chcemy go osiągnąć m.in. poprzez poprawę efektywności wszystkich spółek. Dlatego koncentrujemy działalność Banku na usługach finansowych, wdrażamy jednolity model operacyjny oraz centralizujemy funkcje – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. W ramach wprowadzanych zmian porządkujących Grupę Kapitałową, PKO Bank Polski podjął także decyzję o likwidacji spółki CFP, która jest właścicielem i administratorem centrali Banku. Po likwidacji Bank będzie właścicielem budynku. Celem operacji jest obniżenie kosztów oraz uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej. Z końcem 2010 wdrożona została także nowa strategia rozwoju spółki leasingowej BFL, w efekcie której spółka z 9. miejsca na rynku przesunęła się na miejsce 5. w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Stopniowo centralizowane są także funkcje wsparcia (marketing, HR, finanse, IT) spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. *** PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2011 roku wyniósł 871 mln zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2010" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł "Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010". Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce - 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej "Polskie Marki 2010" jej wartość została określona na 3,6 mld zł.