2015-10-13

Projekt wdrożenia nowego zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego w PKO Banku Polskim otrzymał nagrodę w międzynarodowym konkursie SAP Quality Awards 2015 w kategorii szybkie wdrożenie.

Tylko 6 miesięcy trwał proces implementacji projektu SAP w PKO Banku Polskim i był jednym z najkrócej realizowanych projektów tego typu na rynku. Nagrodę, podczas uroczystej gali, odebrali Adam Marciniak, dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji i Artur Miernik, dyrektor Pionu Zarządzania Personelem.

SAP to system zarządzania kapitałem ludzkim. Skuteczne i kompleksowe narzędzie łączące funkcje twardego i miękkiego HR. Jest jednym z najskuteczniejszych systemów tego typu sprawdzających się w dużych przedsiębiorstwach.

Cel projektu i jego harmonogram wymagały pełnego zaangażowania i podejmowania szybkich decyzji na wszystkich szczeblach kierowania, włączając członków komitetu sterującego. Dodatkowo, specjalnie przystosowaliśmy proces migracji do specyfiki systemu i otoczenia Banku. Dzięki temu osiągnęliśmy jego optymalizację. Wdrożenie było procesem kilkustopniowym, migrowaliśmy dane sukcesywnie, modułami. System został zasilony danymi zarówno bieżącymi, jak i historycznymi. Z punktu widzenia Banku, cały proces miał cel nadrzędny - bezpieczeństwo i skuteczność, na każdym etapie – mówi Adam Marciniak

Nowe rozwiązanie informatyczne w PKO Banku Polskim usprawnia procesy kadrowe (zatrudnienie, rejestrację danych kadrowych, generowanie dokumentów) i płacowe (naliczanie wynagrodzeń i zobowiązań publiczno-prawnych, obsługę dostępnych dla pracowników świadczeń pozapłacowych). System ułatwia zarządzanie czasem pracy i strukturą organizacyjną. Usprawnia generowanie raportów zarówno na potrzeby wewnętrzne, w tym obszarów biznesowych, jak i zewnętrzne na rzecz min. ZUS, GUS, US.

Obserwujemy rynek oraz możliwości technologiczne i szukamy rozwiązań, dzięki którym możemy uzyskiwać najlepsze wyniki w różnych obszarach. System SAP pozwala na znacznie więcej w kwestii zarządzania zasobami ludzkimi. Nowoczesny system informatyczny, w połączeniu z wypracowanymi już w Banku rozwiązaniami, daje nam możliwość dalszego doskonalenia serwisu dla pracowników Banku, ale w też całej Grupy Kapitałowej. Działamy zgodnie z naszymi wartościami, a „ciągłe doskonalenie” jest jedną z nich. Przyznane wyróżnienie to zasługa całego zespołu biorącego udział w projekcie. Wykorzystując jego potencjał pracujemy nad zbudowaniem zdalnego centrum obsługi pracowników – podkreśla Artur Miernik.

SAP wykorzystuje najnowsze na rynku rozwiązania technologiczne, dzięki czemu pozwala na automatyzację i podniesienie efektywności obsługi procesów HR. Z jego rozwiązań w Polsce korzysta blisko 200 organizacji.

PKO Bank Polski jest jednym z największych pracodawców w kraju, zapewnia miejsce pracy i rozwoju 26 tys. osób. Za działania i osiągniecia z zakresu HR Bank otrzymał wiele nagród m.in. tytuł „Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Bank zajmuje również wysoką pozycję w prestiżowych rankingach najbardziej pożądanych pracodawców. Doceniany jest także za osiągniecia w dziedzinie informatyki m.in. w XIII edycji konkursu „Lider Informatyki Instytucji Finansowych” otrzymał nagrodę „Bankowego Lidera Informatyki 2014”.