2007-11-13

PKO Bank Polski jest sponsorem nowego „Pocztu Władców Polski”. Autorem i pomysłodawcą nowego wizerunku władców polskich jest wybitny polski plakacista - prof. Waldemar Świerzy. Od powstania Pocztu Królów i Książąt Polskich Jana Matejki minęło 115 lat. Profesor Waldemar Świerzy podjął próbę nowego spojrzenia na portrety naszych władców i stworzy pięćdziesiąt współczesnych, symbolicznych i autorskich wizerunków. Obrazy wykonywane są z dbałością o zachowanie realiów epoki, zgodnie z aktualną wiedzą. O wiarygodność detali historycznych dba zespół ekspercki pod przewodnictwem mediewisty prof. Błażeja Śliwińskiego. Eksperci przygotują materiały źródłowe: istniejące wizerunki, detale historyczne, akcesoria na podstawie których prof. Świerzy stworzy własne, inne od matejkowskich, portrety władców. Na podstawie kreacji Waldemara Świerzego powstanie unikatowa w skali światowej galeria obrazów. Powstanie także artystyczna teczka, album oraz materiały edukacyjne dla szkół. Poczet Waldemara Świerzego z insygniami i pamiątkami po polskich władcach pokazywany będzie w wybranych miastach. Na stałe umieszczony zostanie w odpowiednim rangą miejscu – rozważane jest Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski bądź Kaplica Królewska w Gdańsku. Praca prof. Świerzego jest odautorskim wizerunkiem królów i książąt polskich widzianych oczami współczesnego artysty. PKO BP wystąpił z prośbą do Kancelarii Prezydenta o objęcie patronatem tego przedsięwzięcia przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W ramach umowy sponsorskiej, Bank otrzymał prawo do pełnej eksploatacji 12 wizerunków pierwszych władców, w tym do ich wykorzystania w kalendarzu na 2008 rok. Uroczysta promocja – wernisaż pierwszych dwunastu portretów odbędzie się 20 listopada br. w Domu Dochodowym w Warszawie.