2019-03-13

Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca usług płatniczych (PSD2) wprowadza nowe regulacje określające zasady współpracy banków, dostawców usług płatniczych w zakresie otwartej bankowości.

W ramach otwartej bankowości dostawcy nowych rodzajów usług płatniczych nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego będą mogli w imieniu klienta i za jego uprzednią zgodą otrzymać dostęp do rachunku płatniczego, w celu uzyskania informacji o koncie, zainicjowania płatności lub potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym.

PKO Bank Polski udostępnił środowisko testowe dla deweloperów i podmiotów zainteresowanych współpracą z bankiem w celu testowania nowych rodzajów usług płatniczych. Programiści będą mogli w łatwy i bezpieczny sposób przetestować działanie API PKO Banku Polskiego. Bank w ten sposób daje możliwość sprawdzenia integracji systemów dostawców usług z Bankiem, a tym samym każda zainteresowana osoba będzie mogła zweryfikować model biznesowy swojego przedsięwzięcia oraz doświadczenie klienta korzystającego z usług otwartej bankowości.

Portal dla deweloperów IT został udostępniony na stronie https://fintech.pkobp.pl.

Programiści zainteresowani testami będą poproszeni o rejestrację i posługiwanie się w komunikacji z Bankiem certyfikatem testowym wydanym przez uprawnione centrum autoryzacyjne zgodnie z normą ETSI 119 495. Po potwierdzeniu rejestracji przez Bank będzie można testować nowe usługi.

Dane testowe są danymi w wersji demonstracyjnej. Usługi udostępnione w środowisku testowym są zgodne z aktualną wersją standardu Polish API. Specyfikację interfejsu można pobrać pod adresem https://polishapi.org/#docs