2012-01-12

Do bogatej listy podmiotów sektora publicznego obsługiwanych przez PKO Bank Polski dołączył prawdziwy gigant. 10 stycznia br. Bank podpisał 4-letnią umowę na otwarcie i prowadzenie rachunków skonsolidowanych Funduszy w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i realizację płatności masowych dotyczących wypłat świadczeń z tych Funduszy oraz rachunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako osoby prawnej. Umowa przewiduje m.in. otwarcie śróddziennego limitu debetowego o wartości ponad 2 mld zł. Umowa z ZUS-em jest jednym z największych tego typu kontraktów z podmiotami sektora publicznego zawartych przez PKO Bank Polski. Według danych na koniec listopada 2011 roku baza aktywnych klientów sektora publicznego w Banku wynosiła ok. 3000, a wolumen kredytów udzielonych tym klientom osiągnął na koniec 3Q 2011 roku wartość prawie 4,7 mld zł. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z zarządzanymi Funduszami jest dla nas kluczowym klientem, z którym współpracujemy od wielu lat. Nasz dotychczasowy zakres współpracy odnosił się przede wszystkim do finansowania bieżących potrzeb Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że nasz Bank zawsze aktywnie finansował FUS, co pozwoliło nam znaleźć się w gronie Instytucji Finansowych z największym zaangażowaniem w stosunku do FUS. Na przestrzeni od 2009 roku podpisaliśmy z Funduszem umowy kredytowe, o łącznej wartości 5.663,75 mln zł. Cieszymy się, że nasza dotychczasowa owocna współpraca zostanie w tak znaczącym stopniu rozszerzona. Obsługując dla ZUS płatności masowe, z uwagi na ich wolumeny oraz liczbę płatności, PKO Bank Polski, stanie się w kraju jednym z czołowych graczy w obszarze bankowości transakcyjnej. Zamierzamy dalej rozwijać ofertę bankowości dedykowaną podmiotom sektora publicznego – powiedział Jarosław Myjak, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Rynku Korporacyjnego. PKO Bank Polski posiada wieloletnie doświadczenie w finansowaniu i obsłudze podmiotów sektora publicznego zapewniając polskim jednostkom samorządowym kompleksową obsługę zarówno w obszarze depozytowo-transakcyjnym, jak i kredytowym. Grupa specjalistów dedykowana sektorowi publicznemu, pracuje nad dostosowaniem oferty Banku do specyfiki ich działalności i rosnących potrzeb finansowania dłużnego, proponując szereg nowatorskich rozwiązań często wykraczających poza rozwiązania standardowe aktualnie dostępne na rynku finansowym i tym samych wyróżniających Bank spośród innych instytucji finansowych. Uwzględniając specyfikę podmiotów sektora publicznego PKO Bank Polski znacząco rozwinął ofertę bankowości transakcyjnej dedykowaną tym podmiotom. Do oferty rachunku bankowego dołączono wiele komplementarnych produktów i usług bankowych ułatwiających sprawne zarządzanie przepływami finansowymi oraz płynnością finansową tych podmiotów. Są to m.in. bankowość elektroniczna, „wirtualna konsolidacja sald”, system wirtualnych rachunków kontrahenckich, karty bankowe, w tym karty przedpłacone, lokaty typu overnight. System bankowości elektronicznej umożliwia sprawne zarządzanie wszelkimi płatnościami jednostki, bez konieczności opuszczania jej siedziby. PKO Bank Polski może poszczycić się finansowaniem szeregu kluczowych inwestycji samorządowych. Wśród najważniejszych należy wymienić: • Budowę Zakładu Termicznego przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego – projekt współfinansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej • Oczyszczanie wody i dostawę śmieci dla Miasta Poznania – kredyt udzielony z dopłatami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej • Zintegrowany System Transportu Zbiorowego we Wrocławiu, etap 1 – środki z kredytu w kwocie 300 mln zł zostały przeznaczone na zakup 39 nowoczesnych tramwajów (kredyt konsorcjalny – udział PKO Banku Polskiego na poziomie 150 mln PLN) • Budowę Hali Widowiskowo-Sportowej w Krakowie (Czyżyny) – Bank udzielił kredytu na pokrycie kosztów budowy o wartości 300 mln PLN oraz prowadzi obsługę transakcyjną całego projektu. PKO Bank Polski finansuje również projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, oferując w oparciu o doświadczenia zdobyte przy realizacji innych tego typu projektów m.in. pomoc w zakresie wstępnej oceny projektu, a także proponując najbardziej optymalne warianty realizacji i finansowania.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego po 3. kwartałach 2011 roku wyniósł 2,855 mld zł. Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów hipotecznych. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. W ostatnim czasie został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2011" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej "Polskie Marki 2011" jej wartość została określona na 3,8 mld złotych. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.