2013-11-20

Bank został uhonorowany w kategorii firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne. Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego wziął udział w uroczystej gali finałowej VII edycji konkursu „Liderów Filantropii” organizowanej na GPW.

PKO Bank Polski realizuje działania dobroczynne przez Fundację powołaną w 2010 roku. Po hasłem „Dobro procentuje” Fundacja współfinansuje projekty organizacji non-profit w obszarze edukacji, zdrowia, tradycji, nadziei, ekologii, kultury i sportu. Działalność dobroczynna Fundacji jest równocześnie odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i zgłaszane przez nie inicjatywy, jak i projekty o zasięgu ogólnopolskim.

- PKO Bank Polski będąc największą instytucją finansową ma świadomość swojego wpływu na otoczenie i od lat realizuje filozofię prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie. Naturalnym jest więc, że wspiera działania na rzecz dobra publicznego w możliwie jak najszerszym zakresie – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Fundacja Banku od 2011 roku jest partnerem strategicznym wielu projektów o szerokim zasięgu. Przykładem partnerstwa strategicznego jest współpraca ze Stowarzyszeniem „Siemacha” w programie edukacyjno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz program „Pomnażaj Młode talenty”. Wsparciem objęte są nowoczesne placówki edukacyjne w formie współfinansowania zajęć, warsztatów i wyjazdów wakacyjnych. Jest także fundatorem nagród dla wyróżniających się wychowanków Siemachy.

W obszarze działalności na rzecz edukacji Fundacja wspomaga środowiska informatyków i programistów przy realizacji wspólnych projektów i programów stypendialnych. Wspólnie z Fundacją Rozwoju Informatyki współpracuje przy organizacji Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym (AMPPZ), funduje stypendia dla finalistów, ale też dla najlepszych polskich drużyn biorących udział w europejskich (CERC) i światowych (ICPC) konkursach. Fundacja patronuje programowi stypendialnemu dla nauczycieli matematyki i informatyki, który na co dzień opiekuje się przyszłymi olimpijczykami w tej dziedzinie. Program ten realizowany jest przez Centrum Rozwiązań Strategicznych.

Co roku organizuje też Bankową Akcję Honorowego Krwiodawstwa (BAHK), w którą angażują się nie tylko pracownicy Banku, ale także wszyscy, którzy chcą oddać krew i pomóc innym. Celem projektu jest propagowanie potrzeby oddawania krwi wśród wszystkich Polaków.

Idea niesienia pomocy innym zaowocowała również współpracą w ogólnopolskiej akcji Szlachetnej Paczki. Akcja skoncentrowana na świątecznej pomocy dla najbardziej potrzebujących rodzin pokazała też siłę wolontariatu pracowniczego w PKO. Z kolei dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Kierowców SPiNKA możliwe było dofinansowanie zakupu samochodów i wsparcie przy zaadoptowaniu pojazdów do potrzeb ich niepełnosprawności, zrealizowano liczne kursy na prawo jazdy dla osób z dysfunkcjami ruchu. Efektem tych działań jest stały wzrost liczby ośrodków szkoleniowych i instruktorów przygotowanych do szkolenia osób niepełnosprawnych. Fundacja Banku zaangażowana jest też w działania ekologiczne. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Klub Gaja od dwóch lat realizuje projekt edukacyjno-ekologiczny „Zaadoptuj rzekę”, w ramach którego prowadzona jest aktywna działalność zachęcająca dzieci, młodzież oraz społeczności lokalne do ochrony polskich rzek i dziedzictwa przyrodniczego.

Ponadto Fundacja patronuje biegowym akcjom charytatywnym w ramach bankowej akcji „Biegajmy razem”, dzięki którym możliwe jest wsparcie finansowe na cele związane m.in. z ratowaniem ludzkiego życia lub podjęciem niezbędnego leczenia. 

Konkurs Liderzy Filantropii organizowany jest przez Forum Darczyńców w Polsce cyklicznie od siedmiu lat. Jego celem jest uhonorowanie firm, które w największym stopniu angażują się w działania społeczne, a tym samym przyczyniają się do upowszechniania idei społecznego zaangażowania przedsiębiorstw.

 

Bank został uhonorowany w kategorii firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne. Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego wziął udział w uroczystej gali finałowej VII edycji konkursu „Liderów Filantropii” organizowanej na GPW.

PKO Bank Polski realizuje działania dobroczynne przez Fundację powołaną w 2010 roku. Po hasłem „Dobro procentuje” Fundacja współfinansuje projekty organizacji non-profit w obszarze edukacji, zdrowia, tradycji, nadziei, ekologii, kultury i sportu. Działalność dobroczynna Fundacji jest równocześnie odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i zgłaszane przez nie inicjatywy, jak i projekty o zasięgu ogólnopolskim.

- PKO Bank Polski będąc największą instytucją finansową ma świadomość swojego wpływu na otoczenie i od lat realizuje filozofię prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie. Naturalnym jest więc, że wspiera działania na rzecz dobra publicznego w możliwie jak najszerszym zakresie – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Fundacja Banku od 2011 roku jest partnerem strategicznym wielu projektów o szerokim zasięgu. Przykładem partnerstwa strategicznego jest współpraca ze Stowarzyszeniem „Siemacha” w programie edukacyjno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz program „Pomnażaj Młode talenty”. Wsparciem objęte są nowoczesne placówki edukacyjne w formie współfinansowania zajęć, warsztatów i wyjazdów wakacyjnych. Jest także fundatorem nagród dla wyróżniających się wychowanków Siemachy.

W obszarze działalności na rzecz edukacji Fundacja wspomaga środowiska informatyków i programistów przy realizacji wspólnych projektów i programów stypendialnych. Wspólnie z Fundacją Rozwoju Informatyki współpracuje przy organizacji Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym (AMPPZ), funduje stypendia dla finalistów, ale też dla najlepszych polskich drużyn biorących udział w europejskich (CERC) i światowych (ICPC) konkursach. Fundacja patronuje programowi stypendialnemu dla nauczycieli matematyki i informatyki, który na co dzień opiekuje się przyszłymi olimpijczykami w tej dziedzinie. Program ten realizowany jest przez Centrum Rozwiązań Strategicznych.

Co roku organizuje też Bankową Akcję Honorowego Krwiodawstwa (BAHK), w którą angażują się nie tylko pracownicy Banku, ale także wszyscy, którzy chcą oddać krew i pomóc innym. Celem projektu jest propagowanie potrzeby oddawania krwi wśród wszystkich Polaków.

Idea niesienia pomocy innym zaowocowała również współpracą w ogólnopolskiej akcji Szlachetnej Paczki. Akcja skoncentrowana na świątecznej pomocy dla najbardziej potrzebujących rodzin pokazała też siłę wolontariatu pracowniczego w PKO. Z kolei dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Kierowców SPiNKA możliwe było dofinansowanie zakupu samochodów i wsparcie przy zaadoptowaniu pojazdów do potrzeb ich niepełnosprawności, zrealizowano liczne kursy na prawo jazdy dla osób z dysfunkcjami ruchu. Efektem tych działań jest stały wzrost liczby ośrodków szkoleniowych i instruktorów przygotowanych do szkolenia osób niepełnosprawnych. Fundacja Banku zaangażowana jest też w działania ekologiczne. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Klub Gaja od dwóch lat realizuje projekt edukacyjno-ekologiczny „Zaadoptuj rzekę”, w ramach którego prowadzona jest aktywna działalność zachęcająca dzieci, młodzież oraz społeczności lokalne do ochrony polskich rzek i dziedzictwa przyrodniczego.

Ponadto Fundacja patronuje biegowym akcjom charytatywnym w ramach bankowej akcji „Biegajmy razem”, dzięki którym możliwe jest wsparcie finansowe na cele związane m.in. z ratowaniem ludzkiego życia lub podjęciem niezbędnego leczenia. 

Konkurs Liderzy Filantropii organizowany jest przez Forum Darczyńców w Polsce cyklicznie od siedmiu lat. Jego celem jest uhonorowanie firm, które w największym stopniu angażują się w działania społeczne, a tym samym przyczyniają się do upowszechniania idei społecznego zaangażowania przedsiębiorstw.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto Banku po III kwartałach 2013 roku wyniósł 2,29 mld zł. Jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW. PKO Bank Polski uplasował się w ścisłej czołówce, zajmując 3. pozycję w rankingu Jakość na Bank 2013, przygotowanym przez TNS Polska oraz „Puls Biznesu”. Contact Center Banku po raz czwarty zwyciężył w cyklicznym badaniu infolinii bankowych, przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. Jest Bankiem najczęściej wybieranym przez małe i średnie firmy, według badania Centrum Badań Marketingowych Indicator oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Raporty Roczne PKO Banku Polskiego są regularnie nagradzane przez Instytut Rachunkowości i Podatków w konkursie The Best Annual Report w kategorii Banki i instytucje finansowe. Za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i działalność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu PKO Bank Polski otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według prestiżowego magazynu „The Banker”, który wycenił wartość marki PKO Banku Polskiego na 1,25 mld dolarów. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2012 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego okazała się najcenniejsza w kategorii finanse - jej wartość wyceniono na 3,72 mld złotych. Kapituła Konkursu Liderów Świata Bankowości, organizowanego w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, przyznała PKO Bankowi Polskiemu nagrody w kategorii Najlepszy Bank oraz Najbardziej Innowacyjny Bank w 2012 roku za nową ofertę Szkolnych Kas Oszczędności. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global i stowarzyszenia AIESEC, przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.