2013-06-19

 

PKO Bank Polski ogłosił wezwanie na 55.498.700 akcji Nordea Bank Polska, dających łącznie 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Cena akcji w wezwaniu wyniesie 47,99 zł za akcję. Zapisy przyjmowane będą od 9 sierpnia do 25 września 2013 r. w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Planowana data realizacji transakcji sprzedaży na GPW to 30 września, a planowana data rozliczenia 3 października 2013 roku.

12 czerwca 2013 roku PKO Bank Polski podpisał ze skandynawską grupą Nordea AB umowę zakupu Nordea Bank Polska oraz portfela kredytowego polskich spółek obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego za 2 642 mln zł. Strony uzgodniły, że finalizacja umowy - uzależniona od zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nastąpi w drodze publicznego wezwania do sprzedaży akcji.

PKO Bank Polski zamierza również wykupić akcjonariuszy mniejszościowych, co umożliwi zniesienie dematerializacji oraz wycofanie akcji Nordea Bank Polska z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nordea Bank AB posiada 99,21 proc. akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a akcjonariusze mniejszościowi 0,79 proc.

Akwizycja Nordea Bank Polska jest zgodna z ogłoszoną w kwietniu strategią PKO Banku Polskiego, zakładającą wspieranie rozwoju organicznego selektywnymi przejęciami oraz aliansami. Planowane połączenie obu banków, które nastąpi po sfinalizowaniu transakcji, pozwoli na wygenerowanie synergii przychodowych i kosztowych oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy. PKO Bank Polski oczekuje, że wzrost skali jego działania wyniesie ok. 16 proc. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych PKO Banku Polskiego, przy zachowaniu stabilnej polityki wypłaty dywidendy.

Pełna treść wezwania, wraz z listą miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem znajduje się w serwisie Polskiej Agencji Prasowej.

W ramach umowy z Nordea Bank AB PKO Bank Polski zakupi także spółkę faktoringowo-leasingową Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, które zostaną nabyte w formie transakcji prywatnych.

 

PKO Bank Polski ogłosił wezwanie na 55.498.700 akcji Nordea Bank Polska, dających łącznie 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Cena akcji w wezwaniu wyniesie 47,99 zł za akcję. Zapisy przyjmowane będą od 9 sierpnia do 25 września 2013 r. w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Planowana data realizacji transakcji sprzedaży na GPW to 30 września, a planowana data rozliczenia 3 października 2013 roku.

12 czerwca 2013 roku PKO Bank Polski podpisał ze skandynawską grupą Nordea AB umowę zakupu Nordea Bank Polska oraz portfela kredytowego polskich spółek obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego za 2 642 mln zł. Strony uzgodniły, że finalizacja umowy - uzależniona od zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nastąpi w drodze publicznego wezwania do sprzedaży akcji.

PKO Bank Polski zamierza również wykupić akcjonariuszy mniejszościowych, co umożliwi zniesienie dematerializacji oraz wycofanie akcji Nordea Bank Polska z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nordea Bank AB posiada 99,21 proc. akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a akcjonariusze mniejszościowi 0,79 proc.

Akwizycja Nordea Bank Polska jest zgodna z ogłoszoną w kwietniu strategią PKO Banku Polskiego, zakładającą wspieranie rozwoju organicznego selektywnymi przejęciami oraz aliansami. Planowane połączenie obu banków, które nastąpi po sfinalizowaniu transakcji, pozwoli na wygenerowanie synergii przychodowych i kosztowych oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy. PKO Bank Polski oczekuje, że wzrost skali jego działania wyniesie ok. 16 proc. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych PKO Banku Polskiego, przy zachowaniu stabilnej polityki wypłaty dywidendy.

Pełna treść wezwania, wraz z listą miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem znajduje się w serwisie Polskiej Agencji Prasowej.

W ramach umowy z Nordea Bank AB PKO Bank Polski zakupi także spółkę faktoringowo-leasingową Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, które zostaną nabyte w formie transakcji prywatnych.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za I kwartał 2013 roku wyniósł 781,4 mln zł. Jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport Roczny PKO Banku Polskiego za 2011 rok Nagrodą Główną w konkursie The Best Annual Report w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank zwyciężył w tej kategorii już drugi rok z rzędu. PKO Bank Polski otrzymał także Nagrodę Główną w rankingu 50 największych banków w Polsce 2012 branżowego miesięcznika „Bank”. Doceniona została m.in. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku, a także całokształt jego rynkowej aktywności. Dodatkowo „Gazeta Bankowa” wyróżniła Bank za Najwyższą efektywność w swojej kategorii. PKO Bank Polski po raz kolejny zwyciężył w badaniu infolinii bankowych przeprowadzonym przez firmę ARC Rynek i Opinia. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według prestiżowego magazynu „The Banker”, który wycenił wartość marki PKO Banku Polskiego na 1,25 mld dolarów. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2012 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego okazała się najcenniejsza w kategorii finanse - jej wartość wyceniono na 3,72 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, według rankingu 100 najcenniejszych firm „Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która nagrodziła Bank oraz Inteligo Financial Services statuetką Dobroczyńcy Roku 2010 oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global i stowarzyszenia AIESEC, przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.