2014-12-01

Zgodnie z przyjętym planem optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego PKO BP Finat Sp. z o.o. połączył się z Inteligo Financial Services S.A. W wyniku fuzji PKO BP Finat przejął wszystkie prawa i obowiązki oraz majątek Inteligo Financial Services S.A. Połączenie Spółek wzmocni pozycję Grupy Kapitałowej PKO w obszarze wsparcia instytucji finansowych.

Fuzja to kolejny etap, po przeniesieniu zasobów informatycznych z Inteligo Financial Services do PKO Banku Polskiego, realizacji przyjętej strategii. Zakłada ona optymalizację struktury Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, m.in. poprzez koncentrację w PKO BP Finat zadań związanych ze świadczeniem usług w obszarze wsparcia działalności instytucji finansowych.

Proces połączenia nie wpłynie na realizację obowiązujących umów oraz na współpracę i relacje biznesowe z dotychczasowymi partnerami biznesowymi obu łączących się Spółek. Nie spowoduje również żadnych zmian w ofercie bankowości elektronicznej pod marką Inteligo, ani nie wpłynie na obsługę klientów.

PKO BP Finat kontynuuje obsługę usług dystrybucji doładowań telefonów komórkowych, raportów oferowanych przez Biuro Informacji Kredytowej oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Finat planuje również rozwój outsourcingu usług kompetencyjnych IT dla podmiotów z Grupy PKO Banku Polskiego, jak i klientów zewnętrznych.

- Połączenie PKO BP Finat i Inteligo Financial Services to nie tylko poszerzenie oferty produktowej. To przede wszystkim wzmocnienie kompetencji i know how, które z pewnością wpłyną na zwiększenie dynamiki rozwoju i wzrost efektywności, a w konsekwencji na podwyższenie jakości świadczonych usług. Spółka Inteligo przez wiele lat pełniła istotną funkcję w Grupie Kapitałowej obsługując najważniejsze kanały sprzedaży. Realizując z powodzeniem strategiczne projekty, podobnie jak Finat, prezentowała najwyższy poziom świadczonych usług. Dzięki połączeniu potencjału obu podmiotów jesteśmy w stanie stworzyć niezwykle silną organizację, która w sposób kompleksowy będzie odpowiadać na potrzeby naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów. Nie zamykamy historii IFS, otwieramy jej nowy rozdział – podkreśla Agnieszka Surmacka, prezes zarządu PKO BP Finat.

W związku z połączeniem Spółek do dotychczasowego Zarządu PKO BP Finat, w skład którego wchodzą Agnieszka Surmacka – prezes zarządu oraz Marcin Kosiński – członek zarządu, dołączy dotychczasowy Prezes Inteligo Financial Services – Bogusław Gwiazda, który będzie pełnił funkcję wiceprezesa. Konsolidacja skutkuje również podniesieniem kapitału zakładowego Spółki do kwoty 107 302 500 zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez dotychczasowego wspólnika - Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski.