2009-07-01

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajęło czołowe miejsce w plebiscycie najlepszych TFI w Polsce, zorganizowanym przez Rzeczpospolitą. Eksperci tego dziennika oceniali sytuację finansową towarzystwa, a także wyniki inwestycyjne zarządzanych przez nie funduszy. - To wyróżnienie zwraca uwagę na to, w jak dobrej kondycji znajduje się PKO TFI, mimo trudnego okresu, w jakim znajduje się gospodarka – powiedział Łukasz Górnicki, Dyrektor Departamentu Marketingu PKO TFI. Warto dodać, że w ostatnich tygodniach PKO TFI zajęło pierwsze miejsce w rankingu Gazety Giełdy Parkiet. Tu najważniejszym kryterium oceny były wyniki inwestycyjne funduszy w maju.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą PKO TFI