2014-01-14

Teraz za pomocą IKO możesz nie tylko płacić, wypłacać czy dokonywać przelewów, ale również oszczędzać!

Dzięki nowej usłudze Autooszczędzania możesz zaoszczędzić część środków przy dokonywaniu codziennych płatności. Polega ona na powiązaniu operacji wykonywanych poprzez IKO z oszczędzaniem na wskazanym rachunku.

Wielkość oszczędności zależy od indywidualnie wybranego wariantu:

  • Stała kwota – dzięki temu zawsze wiadomo, jaka kwota zostanie zaoszczędzona przy każdej płatności (np. 1 zł przy każdej płatności).
  • Procentowa wartość transakcji – ta opcja jest idealna dla osób, które wykonują transakcje na wyższe kwoty (np. 10% wartości każdej transakcji).
  • Zaokrąglenia kwoty transakcji – najlepiej sprawdzi się u klientów, którzy często płacą za zakupy (np. zaoszczędzone 0,50 zł przy transakcji na sumę 7,50 zł).

Usługa Autooszczędzania dostępna jest dla wszystkich typów rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Aby z niej skorzystać należy złożyć dyspozycję w Oddziale PKO Banku Polskiego. W każdej chwili możliwa jest zmiana formy naliczania odkładanych kwot oraz rezygnacja z usługi.