2017-11-29
  • Platforma Wsparcia Eksportu to najnowsze rozwiązanie PKO Banku Polskiego dla eksporterów oraz firm planujących ekspansję zagraniczną.
  • Platforma to m.in. dostęp do najnowszych informacji o 130 rynkach zagranicznych oraz aktualnych analiz branżowych.
  • PKO Bank Polski to profesjonalni doradcy i szeroka gama produktów finansowych przeznaczonych dla eksporterów.

Czym jest transakcja zamiany stóp procentowych IRS i jak może pomóc w rozwoju biznesu zagranicą? Jak wygląda sytuacja gospodarcza na tak odległych rynkach jak Filipiny czy RPA? Gdzie w najbliższym czasie odbywają się targi branży odzieżowej i jak ta branża wygląda na świecie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań firmy planujące zagraniczną ekspansję znajdą na Platformie Wsparcia Eksportu PKO Banku Polskiego.

Dziś sektor małych i średnich przedsiębiorstw, liczący niemal 2 mln firm, dostarcza co drugą złotówkę PKB – i udział ten rośnie. Rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w szczególny sposób stawia na małe i średnie firmy, mocno akcentując ichekspansję zagraniczną.

- Od lat wspieramy polskich przedsiębiorców zdobywających z sukcesem zagraniczne rynki. Mamy doświadczonych doradców i produkty finansowe odpowiadające potrzebom naszych klientów. Teraz oddajemy do ich dyspozycji Platformę Wsparcia Eksportu, którą tworzyliśmy przede wszystkim z myślą o firmach planujących wyjście na zagraniczne rynki. W jednym miejscu znajdą one niezbędne informacje m.in. o rynkach czy branżach, a już niedługo będą mieli możliwość wyszukania również zagranicznych kontrahentów – mówi Maks Kraczkowski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Platforma Wsparcia Eksportu, dostępna pod adresem www.wspieramyeksport.pl, to kompleksowe narzędzie analityczne z aktualnymi danymi gospodarczymi i analizami. Z Przewodnika eksportera można dowiedzieć się, jak zbudować strategię firmy czy odpowiednio wykorzystać marketing do promocji firmy zagranicą. Przedsiębiorcy poszukujący szczegółowych informacji gospodarczych o nowych potencjalnych rynkach zbytu znajdą je w zakładce Znajdź rynki. Z kolei wypełnienie krótkiej ankiety pozwoli na znalezienie produktów finansowych, oferowanych przez PKO Bank Polski, najlepiej dopasowanych do aktualnych potrzeb firmy.

Branża odzieżowa – wzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie
Niezwykle cenne w analizie kierunków eksportu są też raporty dotyczące poszczególnych branż. Najnowszy, przygotowany przez analityków Departamentu Strategii i Analiz Międzynarodowych Banku, dotyczy branży odzieżowej. Polska jest 5. największym pracodawcą w Unii Europejskiej pod względem liczby osób zatrudnionych w branży odzieżowej – 88 tys. na koniec 2015 roku. Jednocześnie zajmuje 2. pozycję pod względem liczby firm produkujących odzież – 11,9 tys. Polska jest 17. eksporterem na świecie – na koniec 2016 roku wartość eksportu wyniosła 4,4 mld EUR. Głównymi odbiorcami polskiej produkcji odzieżowej są Niemcy, Holandia, Rumunia i Czechy.

Liderami pozostają kraje azjatyckie, będące głównym motorem wzrostu eksportu branży odzieżowej na świecie, na czele z Chinami (34% udziałów), a wśród europejskich państw przed nami są Włochy, Niemcy, Hiszpania i Francja.

Produkty finansowe PKO Banku Polskiego wspierające eksporterów
Poza możliwością skorzystania z pożyczek oraz kredytów obrotowych i inwestycyjnych, PKO Bank Polski oferuje instrumenty zabezpieczające zagraniczne transakcje: akredytywę dokumentową obcą oraz potwierdzenie akredytywy obcej, w której PKO Bank Polski podejmuje własne zobowiązanie do zapłaty na rzecz eksportera. Firmy eksportujące mogą skorzystać z dyskonta należności z akredytywy obcej oraz gwarancji terminowej zapłaty i gwarancji kontraktowych. Polskie firmy obecne na rynku niemieckim i czeskim mogą liczyć na bezpośrednią obsługę poprzez zagraniczne oddziały PKO Banku Polskiego - we Frankfurcie nad Menem oraz Pradze.

 

Zobacz takż:

Główni odbiorcy eksportu polskiej odzieży w 2016 r.

Zatrudnienie przy produkcji odzieży w UE, w 2015 r.