2009-12-22

Według badań instytutu „Homo Homini” PKO Bank Polski jest nie tylko bankiem, któremu ufa najwięcej Polaków. Najwięcej Polaków poszłoby do PKO Banku Polskiego także po pożyczkę gotówkową. Instytut „Homo Homini”, instytucja specjalizująca się w badaniach opinii społecznej i rynku co miesiąc bada zaufanie Polaków do banków. PKO Bank Polski niezmiennie zajmuje czołową pozycję w rankingu banków obdarzanych największym zaufaniem – w grudniu ufało nam 32,99 proc. badanych. Badanie opiera się na spontanicznej znajomości banków – respondenci mogą wskazać tylko jeden bank. W grudniu „Homo Homini” poprosiła także Polaków o wskazanie banku, do którego udaliby się po kredyt gotówkowy. Także i w tym przypadku największa grupa respondentów – 20,5 proc. – największym zaufaniem obdarzyła PKO Bank Polski.