2017-08-22

PKO TFI informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego tj. Subfunduszu PKO Skarbowy („subfundusz przejmujący”) z Subfunduszem PKO Rynku Pieniężnego („subfundusz przejmowany”). Połączenie subfunduszy nastąpi 8 września 2017 r.

Prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie PKO TFI www.pkotfi.pl.

Należy pamiętać o konieczności modyfikacji lub odwołania zlecenia stałego do nabywania jednostek uczestnictwa w ramach subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego („subfundusz przejmowany”).