2012-05-23

W serwisie bankowości elektronicznej iPKO została udostępniona nowa funkcja, która pozwala na ponowienie przelewu z użyciem danych transakcji zrealizowanej, anulowanej lub odrzuconej. Funkcjonalność ponawiania transakcji umożliwia realizację przelewów na podstawie zarejestrowanych przelewów:

  • z poziomu listy transakcji niezrealizowanych (dla przelewów odrzuconych i anulowanych),
  • z poziomu historii rachunku (dla przelewów zrealizowanych).

Na liście transakcji niezrealizowanych oraz na historii rachunku, przy każdej transakcji, dla której możliwe jest ponowienie dyspozycji został dodany przycisk „Ponów”. Po wybraniu przycisku „Ponów” nastąpi przejście do ekranu ponowienia transakcji z wypełnionymi domyślnie danymi przelewu, dla którego użyta została funkcja. W zależności od rodzaju przelewu, dla którego użyta zostanie funkcja „Ponów” pojawi się jeden z poniższych ekranów:

  • Ponowienie przelewu zwykłego - w przypadku, gdy funkcja „Ponów” została wybrana przy danych zrealizowanego, odrzuconego lub anulowanego przelewu jednorazowego lub transakcji wynikającej z realizacji zlecenia stałego klasycznego;
  • Ponowienie przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - gdy funkcja „Ponów” została użyta przy danych przelewu do ZUS lub transakcji wynikającej z realizacji zlecenia stałego do ZUS;
  • Ponowienie przelewu do Urzędu Skarbowego - gdy funkcja „Ponów” została użyta przy danych przelewu do US.