2015-05-08

Poznaj ostatnie zmiany w Powiadomieniach SMS i e-mail i dostosuj usługę do swoich potrzeb.

  • Po realizacji transakcji kartą aktualnie nie jest wysyłane powiadomienie o założeniu z tego tytułu blokady na rachunku. Od 02.04.2015 Bank nie wysyła takich powiadomień. W miejsce dotychczasowego powiadomienia o blokadzie oferowane jest nowe powiadomienie o autoryzacji operacji dokonanej kartą, wzbogacone o informacje, których nie zawierało dotychczasowe powiadomienie o blokadzie – są to: dokładne miejsce i  czas oraz kwota operacji w oryginalnej walucie, a także dostępne środki po operacji.  Aby z niego skorzystać wystarczy je aktywować wybierając:
    „Ustawienia” => „Powiadomienia” po zalogowaniu do nowego iPKO
    „Rachunki” => „Powiadomienia SMS” po zalogowaniu do dotychczasowego iPKO
  • Udostępniona została możliwość  wyłączenia Powiadomienia o rozliczeniu transakcji kartą, która była wysyłana do wszystkich Klientów otrzymujących informacje o wypływach z rachunku.  Aktualnie, powiadomienie to jest wysyłane po zaznaczeniu w sekcji „Ustawienia” => „Powiadomienia”. „

Więcej o powiadomieniach