2015-03-16

Korzystanie z Powiadomień SMS oraz na e-mail i komunikator internetowy staje się jeszcze wygodniejsze – do tej pory do Klientów otrzymujących powiadomienia o wypływach z rachunku automatycznie wysyłana była informacja o rozliczeniu transakcji dokonanej kartą debetową. Po wdrożeniu zmian, powiadomienie to będzie wysyłane wyłącznie po wybraniu tej opcji w sekcji „Dane i ustawienia” -> „Ustawienia” -> „Powiadomienia”.

Więcej o powiadomieniach.