2011-05-31

PKO Bank Polski i Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały umowę na realizację projektu „Akademia Menedżera PKO Banku Polskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje wdrożenie programu rozwoju umiejętności menedżerskich kadry zarządzającej Banku. Na jego realizację PKO Bank Polski uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 7 mln zł. Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie kluczowych kompetencji menedżerskich. Program realizowany w formie warsztatów i szkoleń zakłada pogłębienie wśród menedżerów umiejętności usprawniających komunikację, organizację pracy i kierowanie zespołami pracowników. Celem projektu jest również kształtowanie wśród menedżerów postaw ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb klientów jak i budowę długofalowych relacji, poprawę jakości obsługi oraz upowszechnianie modelu kultury organizacyjnej – dynamicznej, otwartej na zmiany i innowacyjność. Projekt obejmuje 636 szkoleń w ramach sześciu bloków tematycznych, przypisanych do dwóch programów: „Akademia Lidera” oraz „Uniwersytet Przyszłych Liderów”. W „Akademii Menedżera PKO Banku Polskiego” weźmie udział 3811 osób z kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla. Dodatkowo 1520 osób w wieku powyżej 45 lat zostanie objętych indywidualnym doradztwem z zakresu rozwoju osobistego. Ponadto 75 osób spośród ścisłej kadry zarządzającej weźmie udział w szkoleniu i warsztatach z zakresu zarządzania wiekiem, tzn. planowania i zarządzania polityką personalną w organizacji biorąc pod uwagę kwestię wieku pracowników. – „Akademia Menedżera” wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Banku na najbliższe lata. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w projekcie przyniesie kadrze menedżerskiej Banku wymierne korzyści, przekładające się na poprawę skuteczności działania i zwiększenie efektywności funkcjonowania Banku – mówi Artur Miernik, Dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem i Efektywnością PKO Banku Polskiego. Szkolenia rozpoczną się w czerwcu br. Ich zakończenie planowane jest w czerwcu 2013 roku.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za I kwartał 2011 roku wyniósł 851 mln zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.