2011-06-15

15 czerwca 2011r. PKO Bank Polski w ramach usług bankowości elektronicznej iPKO uruchomił mobilny kanał dostępu do rachunku oraz udostępnił nowe narzędzia autoryzacji operacji. Serwis mobilny iPKO W ramach usług iPKO od 15 czerwca 2011 r. możesz korzystać z serwisu mobilnego. Serwis mobilny iPKO to przeznaczona na telefony komórkowe wersja serwisu transakcyjnego iPKO. Logowanie do serwisu mobilnego iPKO jest możliwe po wejściu na stronę m.ipko.pl lub po wpisaniu w przeglądarce telefonu adresu www.ipko.pl. Po wprowadzeniu w przeglądarce telefonu adresu www.pkobp.pl zostanie wyświetlona strona rozprowadzająca, na której umieszczone będą następujące odnośniki do serwisów PKO Banku Polskiego:

  • iPKO serwis mobilny
  • iPKO biznes serwis mobilny
  • iPKO serwis internetowy
  • iPKO biznes serwis internetowy
  • PKOBP.PL serwis internetowy

W celu zalogowania się do serwisu mobilnego iPKO należy w odpowiednie pola wprowadzić numer klienta i hasło. Hasło do serwisu internetowego i mobilnego jest wspólne. Pierwsze logowanie odbywa się w dowolnie wybranym serwisie, gdzie dokonywana jest zmiana hasła pierwszego logowania na własne. Zmienione hasło obowiązuje w serwisie internetowym i mobilnym. Za pośrednictwem serwisu mobilnego możliwa jest realizacja płatności oraz przeglądanie listy i szczegółów rachunków, historii rachunków, listy transakcji odrzuconych. Nowe narzędzia autoryzacyjne w iPKO Podczas pierwszej wizyty w oddziale PKO Banku Polskiego związanej z uruchomieniem usług iPKO otrzymasz kartę kodów jednorazowych. Od 15 czerwca 2011 r. w dowolnej chwili możesz dokonać zmiany narzędzia autoryzacji na token lub kody SMS. Zmiana jest możliwa:

  • w serwisie internetowym w sekcji „Dostęp” > „Narzędzia autoryzacyjne” > „Zmień”
  • lub u konsultanta serwisu telefonicznego pod numerem 801 307 307*, 801 3PKOBP* lub +48 81 535 60 60*

TokenToken iPKO to specjalna aplikacja pobierana na telefon komórkowy. Umożliwia generowanie jednorazowych kodów do potwierdzania operacji dokonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego. Token wzmacnia również bezpieczeństwo logowania do serwisu internetowego iPKO. Jeśli korzystasz z tego narzędzia, przy logowaniu do serwisu internetowego wypełniasz dodatkowe pole: Hasło z tokena. Każdy kod wygenerowany przez token jest unikalny i powiązany tylko z jedną zleconą transakcją. Dodatkowo dostęp do aplikacji chroniony jest indywidualnym kodem PIN, który jest znany tylko Tobie. Inicjalny kod PIN otrzymasz od Banku SMS-em po złożeniu zamówienia na token. PIN inicjalny zmienisz na własny podczas pierwszego uruchomienia tokena. Aplikacja Token iPKO nie weryfikuje poprawności wprowadzonego PIN-u. Jeśli podasz błędny PIN, aplikacja będzie generowała niewłaściwe kody lub hasła. Wówczas logowanie do serwisu i autoryzacja operacji nie będą możliwe. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu lub hasła z tokena powoduje blokadę tokena. W dowolnej chwili możesz zmienić narzędzie autoryzacji, z którego obecnie korzystasz na token. Pamiętaj tylko, że do dokonania takiej zmiany niezbędne jest udostępnienie aktualnego numeru telefonu komórkowego. Modyfikacji numerów telefonów możesz dokonać poprzez kontakt z konsultantem serwisu telefonicznego pod numerem 801 307 307*, 801 3PKOBP* +48 81 535 60 60* lub w Oddziale PKO Banku Polskiego. Pobranie aplikacji Token iPKO, wymaga włączenia usługi transmisji danych u operatora telefonii komórkowej. Konieczna jest również prawidłowa konfiguracja ustawień usługi Internet lub GPRS. Korzystanie z aplikacji Token iPKO Uruchamiając aplikację, zobaczysz ekran powitalny, następnie menu główne, a w nim opcje do wyboru: „Hasło”, „Kod” oraz „Info”. Uruchomienie aplikacji nie wymaga potwierdzenia PINem. Wybierając opcję „Info”, uzyskasz informację na temat wersji aplikacji. Po wybraniu komunikatu „Hasło” lub „Kod” zostaniesz poproszony o wprowadzenie Twojego indywidualnego PIN-u do aplikacji Token iPKO. Po jego podaniu otrzymasz żądane informacje: 8-cyfrowe hasło, służące do logowania w serwisie internetowym lub 8-cyfrowy kod niezbędny do potwierdzenia transakcji. Prośba o podanie PIN-u pojawi się, jeśli od ostatniego użycia funkcji „Kod” lub „Hasło” minęło więcej niż 2 minuty. W serwisie internetowym w sekcji „Dostęp” > „Narzędzia autoryzacyjne” >„Tokeny” znajdziesz informacje na temat posiadanych tokenów. W tym miejscu możesz również zamówić, aktywować, zablokować lub usunąć token. W przypadku utraty telefonu komórkowego, na którym była zainstalowana aplikacja Token iPKO, skontaktuj się jak najszybciej z konsultantem, aby usunąć aplikację i zmienić Twoje narzędzie autoryzacji. Kody SMSJednorazowe kody SMS są przesyłane na telefon komórkowy i służą do potwierdzania operacji dokonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego. W dowolnej chwili możesz zmienić narzędzie autoryzacji, z którego korzystasz obecnie na jednorazowe kody SMS. Pamiętaj tylko, że do dokonania takiej zmiany niezbędne jest udostępnienie aktualnego numeru telefonu komórkowego. Modyfikacji numerów telefonów możesz dokonać poprzez kontakt z konsultantem serwisu telefonicznego pod numerem 801 307 307*, 801 3PKOBP* lub +48 81 535 60 60* lub w Oddziale PKO Banku Polskiego. Kody wysyłane SMS-em składają się z 6 cyfr. Zatwierdzanie operacji z ich użyciem polega na prawidłowym wpisaniu w serwisie internetowym kodu do konkretnej operacji lub podaniu go konsultantowi. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu SMS powoduje blokadę tego narzędzia autoryzacji. * opłata zgodna z taryfą operatora