2005-10-01

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją wyników finansowych PKO Banku Polskiego za pierwsze półrocze 2005 roku.