2005-04-20

Program Europejski PKO Banku Polskiego to wyjątkowa oferta, przygotowana specjalnie dla beneficjentów funduszy pomocowych UE. Jest rozwiązaniem o kompleksowym charakterze, ponieważ umożliwia pełną obsługę finansową przedsięwzięcia na wszystkich etapach realizacji, począwszy od jego przygotowania, poprzez właściwą realizację aż po etap wdrażania do eksploatacji.