2010-02-19

Jeśli kończy się termin ważności Państwa karty debetowej, wznowiona karta zostanie wysłana na adres korespondencyjny, który znajduje się w Banku. Adres, na który Bank wyśle wznowioną kartę, mogą Państwo sprawdzić i zaktualizować, telefonując pod numer Kartolinii 801 124 365 lub + 48 (81) 535 60 50 (opłaty zgodne z taryfą operatora).