2012-12-06

PKO Bank Polski uprzejmie informuje o wydłużeniu do 31 grudnia 2012 r.  Promocji w PKO TFI polegającej na obniżeniu o 30% opłat manipulacyjnych z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy, w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych „Portfele Inwestycyjne”.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem, promocja obejmuje wpłaty, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

  • jednorazowa wpłata wynosi co najmniej 25.000 zł,
  • wpłata powinna zostać dokonana na rejestry (istniejące lub nowo otwarte) otwarte za pośrednictwem PKO TFI S.A., PKO Banku Polskiego S.A., Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A.,
  • rozliczenie wpłaty przez Agenta Obsługującego nastąpi w okresie trwania Promocji, przy czym o sposobie rozliczenia wpłaty bezpośredniej decyduje Data Wyceny.

Promocja obejmuje wszystkie Portfele Inwestycyjne oferowane w ramach WPI.

Regulamin Promocji ”Osiem Perspektyw”.

 

Z uwagi na fakt, iż w dniu 31 grudnia 2012 r. nie odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ostatnim Dniem Wyceny w którym mogą zostać  rozliczone środki w ramach Promocji jest 28 grudnia 2012 r. W związku z czym, środki przekazane w celu nabycia jednostek uczestnictwa powinny zostać zaksięgowane na rachunku Programu do dnia 28 grudnia 2012 r